Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
Meclis, stratejik planı kabul etti
Meclis, stratejik planı kabul etti
Dörtyol Belediye Meclisi, belediyenin stratejik planını kabul etti.
1
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi