Dünya Veterinerler Günü
Dünya Veterinerler Günü törenle kutlandı. Dünya Veteriner Hekimler Birliği, her yıl nisan ayının son cumartesi gününü Dünya Veteriner Hekimler Günü olarak kutlanmasını kararlaştırırken, 2000 yılından itibaren bu tarih, ülkemizde de Dünya Veteriner Hekimler Günü olarak kutlanıyor.
Tarih: 1.5.2018 09:59:30

Antakya/SES

Hatay Veteriner Hekimler Odası, veterinerler günü nedeniyle Antakya´da Atatürk Anıtına çelenk sundu. Hatay Veteriner Hekimler Odası Başkanı Yahya Hamurcu, Dünya Veteriner Hekimleri Günü´nün, her yıl farklı bir tema çerçevesinde kutlandığını ifade etti ve bu yıl çin belirlenen temanın, ´sürdürülebilir kalkınmada, geçim kaynaklarını ve gıda güvenliğini iyileştirmedeki veteriner hekimlik mesleğinin rolü´ olarak belirlendiğini söyledi. Dünya nüfusunun 2050 yılına kadar 9.7 milyar kişiye ulaşacağı tahmin edildiğini anlatan Hamurcu, "Veteriner hekimler, hayvan hastalıklarını önleyerek ve kontrol ederek yeterli ve güvenli yüksek kaliteli gıdaların elde edilmesinde, insanların ve hayvanların sağlığını ve refahını iyileştirmede önemli bir rol oynar. Bugün dünyanın temel sorunlarından birisi de, güvenli gıdaya ulaşma konusunda yaşanan sıkıntılar. Güvenli gıda, sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir paydaşı olup gıda güvenliğinin temel öğesi de veteriner hekimlerdir. Veteriner hekim olmadan sürdürülebilir bir gıda güvenliğinin sağlanması mümkün değildir. Çünkü, gıda kaynaklı risklerin yüzde 90‘ı hayvansal kökenli gıdalardan kaynaklanmakta. İnsanlarda görülen hastalıkların yüzde 62‘si de hayvan kökenli zoonoz hastalıklar. Sürdürülebilir bir gıda güvenliğinin tesis edilebilmesi için, hayvansal üretim sürecinin çiftlikten başlayarak sofraya ulaşıncaya kadar devam etmesi zorunludur. Gelişmiş dünya ülkelerinde gıda güvenliği ve veteriner hekimlik hizmetleri birlikte ele alınmaktadır. Ve her türlü etkiden bağımsız olacak şekilde oluşturulmuş yetkili bir merkezi otorite ve buna bağlı taşra teşkilatı ile bu görevler yürütülmektedir" açıklamasını yaptı.
Ülkemizde, veteriner hizmetleri ve gıda güvenliğinden sorumlu yetkili otoritenin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü olduğunu anlatan Hamurcu, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Ancak bu genel müdürlüğe doğrudan bağlı bir taşra teşkilatı yok. Veteriner hizmetleri ve gıda güvenliği hizmetleri bakanlığın il müdürlüğü bünyesinde ayrı şube müdürlükleri sorumluluğunda yürütülmekte. Bu durum, hayvan sağlığı ve gıda güvenliği konularında önemli riskler ortaya koymaktadır. Bu hizmetlerin ana hedefi hayvanlar gibi gözükse de asıl hizmet insanadır. Bugünler her ne kadar kutlama olarak düzenlense de yaşanan olumsuzlukların, üretilebilecek çözümlerin konuşulabildiği günler olup sesimizi meslek grubu olarak duyurabildiğimiz önemli zamanlardan biridir."

Veterinerler, taleplerini sıraladı
Hamurcu, veteriner hekimlik mesleği, ülke hayvancılığının geleceği, yaşanılan sorunlar, çözüm önerileri ve taleplerini de şöyle sıraladı: "Veteriner hekimler olarak dünya standartlarını mesleki uygulamalarda yakalamış olsak da ülkemizde meslektaşlarımıza verilen haklar ne yazık ki aynı oranda ilerlememiştir. Mesleki özlük haklarımız dışında, mesleğimizi ilgilendiren konulardaki yasal düzenlemeler de günden güne başta halk sağlığına yönelik çalışmalarımız olmak üzere ne yazık ki kötüye gitmektedir. TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonunda görüşülerek raporu düzenlenen Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı´nın 45. maddesinde, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanun´unda bazı değişiklikler öngörülmektedir. Bu kanunun ek 2 bölümünde yapılan değişiklik ile parçalama tesislerinde, hayvansal yan ürün kullanarak pet hayvanı yemi üreten işletmeler ve et depolayan ve dağıtan işyerlerinde kontrol ve denetimlerde görev almak üzere veteriner hekimlere ek olarak ilave edilen yeni mesleklerin taslaktan çıkartılması ülke menfaatleri açısından gereklidir. Sadece birkaç mesleğe çalışma alanı açmaktan başka amacı bulunmayan bu düzenleme Türkiye´de gıda güvenliği ve halk sağlığı hizmetlerini iyice içinden çıkılmaz bir hale getirecektir. Kamu veteriner hekimlerine özlük hakları konusunda haksızlık yapılmaktadır. Veteriner hekimlerin fiili hizmet hakkı dahil olmak üzere özlük hakları iyileştirilmelidir. Yetiştirici birliklerinin veteriner hekimliği hizmetlerine el atması, akaryakıt fiyatlarındaki hızlı artış ve yıl başından itibaren yürürlüğe giren e-reçete uygulamasındaki aksaklıklar serbest hekimleri zora sokmasından dolayı e-reçete ve ilaç takip talimatındaki aksaklıklar düzeltilmeli ve Serbest veteriner hekimlik mesleği teşviklerle desteklenmelidir. Sayıları 33´ü bulan Türkiye´deki veteriner fakülteleri sayı olarak dünyada ilk üç arasında yer almakta. Her yıl yaklaşık 1.800 öğrenci alan veteriner fakülteleri yaklaşık 1.500 mezun vermekte. Bu tablodan da anlaşılacağı üzere Türkiye´deki veteriner hekimliği yükseköğretiminin durumu hiç de iç açıcı değil. Uzunca bir süredir ülkemiz kaynaklarının israfı durumuna gelmiş olan veteriner fakültesi sayısı ülke ihtiyaçlarının çok üzerinde olup ulusal ya da uluslar arası akreditasyon başarısı gösteremeyenlere öğrenci alımı durdurulmalı, 5 yıl içerisinde bu şartları sağlayamayanlar kapatılmalıdır. Fakültelere giren öğrencilerin çoğu alt yapısı yetersiz fakültelerden mezun olmakta ve bundan da en büyük zararı Türk veteriner hekimliği ve Türk hayvancılığı görmektedir. Türkiye´de süt ve besi sığırcılığı yüksek maliyetler ve ithalat nedeniyle büyük bir krizin içine girmiş bulunmaktadır. Fabrika yemleri döviz artışlarına paralel olarak son bir ayda yaklaşık yüzde 20 oranında artış göstermiştir. Buna karşın süt üreticileri çiğ sütlerini referans fiyatı olan 1.60 TL´nin çok altında satabilmektedir. Son yıllarda giderek artış gösteren canlı hayvan ve et ithalatı da bu yaranın üzerine tuz biber ekmiştir. Türkiye, 2010-2017 yılları arasında yaklaşık 5 milyar dolarlık canlı hayvan ve et ithal etmiştir. Bu durum hiç kuşkusuz küçük ve orta boy işletmelerin kar edememeleri dolayısıyla hayvancılığı bırakmaya zorlamaktadır. Ülke hayvancılığının gelişiminin sağlanması için küçük aile işletmelerinin korunarak geliştirilmesi gerekmektedir. Hayvancılığın içinde bulunduğu tüm bu sorunlar veteriner hekimliğini olumsuz olarak etkilemektedir. Uluslararası anlaşmaların bir gereği olarak özerk yapıda bir veteriner teşkilatı oluşturulmalıdır. Halk ve çevre sağlığı, yaban hayatında veteriner hekimin rolü ve önemi düşünüldüğünde Sağlık Bakanlığında Veteriner Halk Sağılığı ile ilgili Birimler Kurulması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığında veteriner hekim istihdamı arttırılmalıdır. Yerel yönetimlerin görevi kapsamında gıda güvenliği ve halk sağlığı sorunlarının minimize edilebilmesi için belediyelerde veteriner işleri ile ilgili birimler kurulmalıdır. Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığınca ruhsatlandırılan veteriner muayene ve polikliniklerinin diğer serbest meslek gruplarında olduğu gibi ayrıca belediyeler tarafındanda tekrar ruhsatlandırılmasının önüne geçilmesini talep ediyoruz."
Kaynak:

MHP´li Kaşıkçı´dan da ´teşekkür ziyareti´;
MHP´li Kaşıkçı´dan da ´teşekkür ziyareti´;
"Eksikler bize görev ve sorumluluk yüklüyor"
"Hiçkimse Türkiye´yi yeniyetme bir ülke zannetmesin"
"Hiçkimse Türkiye´yi yeniyetme bir ülke zannetmesin"
Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, ´ajan´lık iddiasıyla yargılanan ve ev hapsinde tutulan rahip Brunson davasına tepki olarak ABD´nin Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül´e yaptırım uygulama kararını, "ABD skandal bir karara imza atmaya hazırlanıyor" ifadesiyle kınadı.
"Tarım topraklarının korunması gerekir"
"Tarım topraklarının korunması gerekir"
Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir, kullanılan belediye hizmet binasının 1970´li yıllarda zamanın şartlarında deniz kumu ile yapılmış bir bina olduğunu ve yapılan testlerle depreme dayanıksız yapı olarak tespit edilmesi üzerine yenilenmesinin zorounluluk haline geldiğini ifade etti.
Samandağ´da motosiklet festivali
Samandağ´da motosiklet festivali
Samandağ Belediyesi ana sponsorluğunda düzenlenecek Samountain Motosiklet Festivali, 5 Ağustos Pazar günü Çevlik´in, Çevlik–Arsuz yolundaki plajda oluşturulan pistte yapılacak.
´Basın, demokratik toplumun en önemli güvencelerinden biri´
´Basın, demokratik toplumun en önemli güvencelerinden biri´
Basından sansürün ilk kez kaldırılışının 110. yılı mesajlar ve ziyaretlerle kutlanmaya devam etti. Birçok kurum temsilcisi ve siyasetçi, 24 Temmuz´u "Gazeteciler ve Basın Bayramı" olarak kutladı.
"Hatay davası örnek alınmalı"
"Hatay davası örnek alınmalı"
Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Hatay´ın 79 yıl önce Türkiye Cumhuriyetine katılmasının yıld önümü nedeniyle TBMM Genel Kurulu´nda konuşma yaptı. Milletvekili Güzelmansur, oturumu yöneten Meclis Başkanvekiline de Hatay´ı simgelediği belirtilen bir tablo hediye etti.
79 metrelik künefe
79 metrelik künefe
Her yıl bir metre uzatılıyor
HBB´den iki derece
HBB´den iki derece
TASK Türkiye Kick Boks Şampiyonası
BM´den valiye ziyaret
BM´den valiye ziyaret
Birleşmiş Milletler (BM) OCHA İnsani Yardımlar Türkiye Koordinatörü Trond Jensen ve beraberindeki heyet, Hatay Valisi Erdal Ata´yı ziyaret etti.
CHP´de olağanüstü kurultay istemi
CHP´de olağanüstü kurultay istemi
12 delege imza verdi
Şehitliğe protokol ziyareti
Şehitliğe protokol ziyareti
15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Hatay protokolü, Antakya´da şehitliği ziyaret etti.
“Bisiklet kurtarıcı olabilir”
“Bisiklet kurtarıcı olabilir”
‘Pedal Arkadaşım´ projesiyle engellere dikkat çekiyorlar…
Mahallede asfalt ve tesfiye çalışması
Mahallede asfalt ve tesfiye çalışması
Antakya Belediyesi kentin farklı mahallelerinde sürdürdüğü asfalt ve yol tesfiye çalışmasına devam ediyor.
"Vakit icraat vakti"
"Vakit icraat vakti"
24 Haziran genel seçimlerinde AKP adayı lorak Hatay´dan milletvekili seçilen Hacı Bayram Türkoğlu, Hüseyin Yayman, Abdülkadir Özel, Hüseyin Şanverdi ve Sabahat Özgürsoy Çelik, partisinin İskenderun, Arsuz, Belen, Payas, Dörtyol, Erzin, kırıkhan, Alltınözü ilçe teşkilatlarına teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyaretlere, belediye başkanları, ilçe başkanları ve AKP Hatay İl Başkanı İbrahim Güler de katıldı.
Partilerden 8 maddelik protokol
Partilerden 8 maddelik protokol
İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk, demokrasi şöneli olarak adlandırdığı seçimin ‘adaletli ve güvenlikli´ gerçekleşmesine yönelik önlemleri hem partilerle hem basınla paylaştı. 8 maddelik ortak metin 9 parti tarafından imzalandı.
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi