Hekimleri kısıtlayan yönetmeliğe önerge
Hatay Milletvekili Suzan Şahin, temmuz ayında yürürlüğe giren ve aile hekimlerinin özlük haklarını kısıtladığını belirttiği Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği´ne ilişkin parlamentoya soru önergesi verdi.
Tarih: 2.9.2021 18:38:55

Milletvekili Şahin, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği´nde yer alan aile hekimlerinin özlük haklarını kısıtladığını, ağır disiplin yaptırımları ve işten çıkarılmayı kolaylaştıran düzenlemeler bulunduğunu ifade etti ve yönetmeliğin aynı zamanda sağlık emekçilerinin düşünce ve görüşlerini açıklamalarını kısıtlayacak, işten çıkarılmalarını kolaylaştırılacak ve ceza yöntemlerini katmerleştirecek bir düzenleme olduğunu, bu uygulamaların insan hakkı ihlallerine yol açacak nitelikte olduğunu anlattı.

Hatay Milletvekili Şahin, TBMM Başkanlığına verdiği önergesinde şunlara yer verdi: "5258 sayılı kanunun 8. maddesine dayanılarak çıkarılan 30 Haziran 2021 tarihinde 31527 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanan ve 01.07.2021 tarihinde yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği´nde yer alan aile hekimlerinin özlük haklarını kısıtlayan, ağır disiplin yaptırımları ve işten çıkarılmayı kolaylaştıran düzenlemeler içermektedir. Yönetmelik aynı zamanda sağlık emekçilerinin düşünce ve görüşlerini açıklamalarını kısıtlayacak, işten çıkarılmalarını kolaylaştırılacak ve ceza yöntemlerini katmerleştirecek düzenlemeleri ile insan hakkı ihlallerine yol açacak niteliktedir. Meslek örgütleri tarafından Danıştay´a açılan dava dilekçelerinde anayasa ve hukuka aykırılıklara dikkat çekilmektedir. Söz konusu dilekçelerde, yönetmeliğin 1. maddesinde yer alan ´fesih şartları´ ibaresinin, 6. maddenin 3. fıkrasında yer alan ´Sözleşmeleri, Bakanlık adına imzalamaya ve sona erdirmeye il sağlık müdürü yetkilidir.´ ibaresinin, 7. maddenin 1. fıkrasında yer alan ´bir sözleşme döneminde bu yönetmeliğin ekinde (Ek-3 Aile Hekimliği Uygulamasında Uygulanacak İhtar Puanı Cetveli) yer alan fiillerden 5 ve daha fazla kez ihtar puanı verilmesi veya toplamda 150 ve üzerinde ihtar puanına ulaşılması halinde müdürlükçe komisyon oluşturularak değerlendirme yapılır. Değerlendirme neticesinde komisyon tarafından; yeniden sözleşme imzalanmasına veya sözleşmenin yenilenmemesine karar verilir. Aile sağlığı çalışanları için verilecek kararlarda aile hekiminin görüşü de alınır. Komisyonun teşekkülü ile çalışma usul ve esasları Bakanlıkça belirlenir.´ ibaresinin, 7. maddenin 2. fıkrasında yer alan ´Bakanlık müfettişlerince yapılacak inceleme ve soruşturma neticesine göre sözleşmenin yenilenmemesi kararı verilebilir.´ ibaresinin, 7. maddenin 3. fıkrasında yer alan ´Birinci ve ikinci fıkralara göre sözleşmesi yenilenmeyenler, bir yıl süreyle aile hekimi veya aile sağlığı çalışanı olmak üzere başvuruda bulunamaz.´ ibaresinin, ´Sözleşmenin feshi başlıklı 10. maddesinin (maddenin 4. fıkrası hariç) tüm fıkralarının´, sözleşmenin ihtaren sona erdirilmesi başlıklı ´11. maddenin tüm fıkralarının´ ve re´sen tespitini talep ettiğimiz, kanunla düzenlemesi gerekirken yönetmelikle düzenlenmiş, aile hekimlerinin özlük haklarını ihlal eden diğer tüm maddelerin öncelikle telafisi güç ve imkansız zararların doğması ve bu hükümlerin başta Anayasamız olmak üzere kanunlara aykırılık içerdiği ifade edilmiştir. Ayrıca yönetmeliğin ´izinler´ başlıklı 13. maddesi, ´ödeme esasları´ başlıklı 18. ve 19. maddeleri ile ´kesintiler´ başlıklı 20. maddelerinin de anayasa ve kanunlarımız açısından sorunlar içerdiği belirtilmiştir."

Bu koşullar altında sistemde var olan aşılar, mobil sağlık hizmetleri, çocuk, bebek ve gebe izlemleri ve birçok angarya işe ek olarak Covid-19 aşı uygulamaları da eklenince hem aile hekimlerinin hem de aile sağlığı çalışanlarının tükenmişlik ve çaresizlik içerisine girdiğini belirten milletvekili Şahin, "Sağlık emekçileri pandemi döneminde kişisel koruyucu malzemeler yeterli düzeyde dağıtılamaması, bazı yerlerde de kalitesi düşük, uygunsuz kişisel koruyucu malzemeler dağıtılarak hayatları tehlikeye atılmasına, Covid-19 nedeniyle ölen sağlık emekçilerine, illiyet bağı aranarak Covid-19´un meslek hastalığı sayılmamasına, hatta Covid-19 ile hasta olduklarında karantinada oldukları günlerin ücretleri kesilmesine rağmen kendi başarıları ve çabaları ile polikliniklerini hiçbir şekilde kapatmadan, esnek çalışma sistemine dahil olmadan, il idarelerinin bütün mobbing ve baskılarına rağmen mesleklerine olan sadakat nedeniyle büyük bir özveri ve fedakarlıkla çalışmışlardır. Tüm bu fedakarlık ve özverili çalışmalarına rağmen hakları uygulama yönetmeliği ile daha da iyileştirilmesi gereken hakları hukuka aykırı bir şekilde gasp edilmektedir. Aile hekimleri bu yönetmeliğin bir ceza yönetmeliği niteliğinde olduğunu, hak kayıplarına yol açtığını ve bu yönetmelikle iş güvencelerinin yok edildiğini ileri sürerek Türkiye genelinde iş bırakma, kitlesel istifa eylemleri ile seslerini duyurmaya çalışmakta ve yeni yönetmeliğin yürürlükten kaldırılmasını ve mağduriyetlerinin giderilmesini talep etmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Bakana hangi soruları yöneltti?

Milletvekili Suzan Şahin´in TBMM Başkanlığına verdiği ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını istediği önergesinde şu sorulara yer verdi: "Söz konusu yönetmelik hazırlanırken hangi kriterler dikkate alınmıştır? Yönetmelik hazırlanmadan önce aile hekimleri ve meslek örgütlerinin görüşleri alınmış mıdır? Alınmışsa neden dikkate alınmamıştır? Aile hekimlerinin düşüncelerini açıklamalarına yönelik kısıtlamalar getiren yönetmelik Anayasa´mızda ifade özgürlüğü hakkına müdahale değil midir? Bir aile hekiminin günde 3 bin 700 hastaya baktığı ve iş yüklerinin çok fazla olduğu gerçeğinden hareketle aile hekimlerine yeni iş tanımları yapılması ve bunun kabul edilmemesi halinde maaş kesintisi gibi ağır yaptırımların düzenlenmesi kararı hangi gerekçe ile alınmıştır? İş yükü gereğinden fazla olan aile hekimlerinin iş bırakması ve istifa etmeleri sağlık sisteminin işleyişinde aksamalara yol açmayacak mıdır? Sağlık çalışanlarının huzurlu çalışabilmeleri ve haklarını alabilmeleri için yönetmeliğin tamamıyla geri çekilmesi ya da hukuka aykırılığı açık olan maddelerinin kaldırılması söz konusu mudur? Sağlık çalışanlarının hak ve mağduriyetleri giderilecek midir?"
Kaynak:

CHP Arsuz ´´buluşturdu´
CHP Arsuz ´´buluşturdu´
CHP Arsuz İlçe tarafından gerçekleştirilen Birlik ve Dayanışma gecesinde milletvekilleri ve Hatay örgütleri biraradaydı
CHP heyeti Antakya ve İskenderun´da
CHP heyeti Antakya ve İskenderun´da
CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır, Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Hatay İl Başkanlığını ziyaretin ardından İskenderun İlçe örgütünde KHK ile meslekten ihraç edilenlerle biraraya geldi.
CHP Hatay: 3600 Ek Gösterge memurun hakkı
CHP Hatay: 3600 Ek Gösterge memurun hakkı
Her seçim öncesi memurlara müjde olarak sunulan 3600 Ek Gösterge talebini gündemine alan Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri, ülke genelinde düzenlenen eşzamanlı basın açıklamasıyla “İktidarımızda derhal hayata geçireceğiz” dedi.
Ziyaret İdlib´teki okulla sürdü
Ziyaret İdlib´teki okulla sürdü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın kızı, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar´ın, eğitimle ilgili bir toplantıya katılmak ve bazı ziyaretlerde bulunmak için geldiği İskenderun´daki çalışmasını İdlib´te okul ziyaretiyle sürdü.
Kılıçdaroğlu, 11 başkanla Hatay´da buluşacak
Kılıçdaroğlu, 11 başkanla Hatay´da buluşacak
Cumhuriyet Halk Partisili (CHP) 11 büyükşehir belediye başkanı, partisinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu´nun katılımıyla Hatay´da toplanacak.
Milletvekili Şahin: Çalışanın emekliğili riske girdi
Milletvekili Şahin: Çalışanın emekliğili riske girdi
Milletvekili Şahin, pandemi döneminde yatmayan sigorta primleri sorununu soru önergesiyle parlamentoya taşıdı.
Sümeyye Erdoğan´a özel ilgi
Sümeyye Erdoğan´a özel ilgi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın kızı, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, eğitimle ilgili bir toplantıya katılmak ve bazı ziyaretlerde bulunmak için İskenderun´a geldi.
CHP´den ´parlementer sistem´ paneli
CHP´den ´parlementer sistem´ paneli
CHP Hatay İl Başkanlığı tarafından Antakya´da "İkinci yüzyıla çağrı beyannamesi, yeni anayasa ve güçlendirilmiş parlementer sistem” konulu panel düzenlendi.
İYİ parti, ´vites yükseltecek´
İYİ parti, ´vites yükseltecek´
İYİ Parti Hatay İl Başkanı Şefik Çirkin, yapılan anketlerde ve Hatay halkının yaklaşımında partisinin geliştiğini gösterdiğini belirterek, yapılacak seçimde Hatay´dan 2 milletvekili çıkaracaklarını savundu.
Savaş: Hatay artık yoruldu
Savaş: Hatay artık yoruldu
Hatay´da 1 milyona yakın Suriyeli sığınmacının olduğunu belirten Hatay Büyükşehir Belediye (HBB) Başkanı Lütfü Savaş, 9 yıldır Hatay´a gönderilen ödenek ile sığınmacılara da hizmet verilmeye çalışıldığını, ancak bunun sürdürülebilir bir durum olmadığına dikkat çekti.
Milletvekili Kaşıkçı´dan ‘boş kağıt´ ile savunma
Milletvekili Kaşıkçı´dan ‘boş kağıt´ ile savunma
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, İnşaat Mühendisleri Odası tarafından, yaklaşık 3 ay önce TBMM´de sarf ettiği sözler üzerine kendisinden savunma istendiğini hatırlatarak, bu uygulamaya tepki olarak boş kağıt ile savunmasını göndereceğini bildirdi.
CHP´nin 98. yılı
CHP´nin 98. yılı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), bugün (09 Eylül Perşembe) kuruluşunun 98. yılını kutlayacak.
Atanamayan öğretmenler için ´önerge´
Atanamayan öğretmenler için ´önerge´
Atanamayan öğretmenlerin istemi, soru önergesiyle parlamentoya yansıdı.
TİP, İskenderun´da örgütlendi
TİP, İskenderun´da örgütlendi
Türkiye İşçe Partisi (TİP) İskenderun ilçe örgütü binası düzenlenen törenle açıldı.
CHP´li Özel, birliğe çağırdı
CHP´li Özel, birliğe çağırdı
CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, hükumeti gönderme zamanının geldiğini ve iktidara çok yakın olduklarını ifade etti.
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi