"Okullardaki güvensiz ortamı bildirin"
Koronavirüs (Covıd 19) salgınına yakalanan kişi sayısı artarken, özel okullar dün eğitime başlarken, devlet okullarında yüz yüze eğitimin ise 21 Eylül´de açılması bekleniyor.
Tarih: 1.9.2020 10:39:11

Akın Bodur/İskenderun

Eğitimin, 21 Eylül´e kadar uzaktan eğitim olarak sürmesi beklenirken, bu dönemde ilkokul birinci sınıf öğrencilerine ise uzaktan eğitim verilmeyecek. Hatay´da koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere ilişkin denetimler ise sürüyor.

Sendika: Güvensiz ortamı tutanakla tespit edin
Eğitim Sen Samandağ Temsilciliği ise genişletilmiş yürütme kurulu toplantısında "Covid-19, okulların açılması, hizmet içi eğitim seminerleri, okulların genel sorunları ve salgın sürecini" değerlendirdi. Sendikadan yapılan açıklamada, "Covid-19, okulların açılması, hizmet içi eğitim seminerleri ile okullarımızın genel sorunları üzerine yaptığımız değerlendirmeler sonrası, önceki (hiçbir okulumuz hazır değil başlıklı) açıklamamız doğrultusunda risklerin güncelliğini koruduğuna, bu nedenle üyelerimizin kendilerini güvende hissetmedikleri (koşulların sağlanmadığı) ortamları tutanakla tespit edip en kısa sürede sendikamızla irtibata geçmeleri konusunda bilgilendirilmesine karar verdik. Hiç bir üyemiz okulların açılmamasını bir fırsat olarak görmez, görmemektedir. Tam tersi eğitim-öğretim faaliyetlerinin, koşulları da sağlanarak bir an önce yürütülmesi derdi ve çabası içindedir. Ancak hiçbir şey üye ve öğrencilerimizin hayatından ve sağlığından daha önemli ve öncelikli değildir. Bu nedenle, eğitim-öğretimi yaşamsal algılamasına rağmen, üyelerimizin kendilerinin ve öğrencilerinin anayasal, uluslararası sözleşmelerde geçen .aşka yaşama ve sağlıklı olmak üzere temel haklar ile ILO sözleşmelerinin (sağlıksız iş koşullarından kaçınma hakkı) dayanağı ile hayatını ve sağlığını öncelemesi bir haktır. Sendikamız gerekmesi durumunda bu hakkın kullanımında üye ve öğrencilerini temel görevi olarak sonuna kadar sahiplenecektir" iadesine yer verildi. Sendikanın açıklamasında, "Sendikamız iletişim ağı üzerinden, okulların açılmasıyla birlikte ülke genelinde Covid´e bağlı vakaların ve ölümlerin arttığı, karantinaların yaygınlaştığı bilgileri gelmektedir. Bu nedenle gerek okullarda gerek kurs ve hizmet içi çalışmalarda güvenli ortamın olmaması durumunda durumun tutanak altına alınması ve derhal sendikamızla irtibata geçilmesi önemlidir" görüşüne de yerv erildi.

Okul yönetimlerine sendikadan ´koruyucu önlem´ soruları
Eğitim Sen İskenderun Şube Başkanı Ünsal, koruyucu önlemler kapsamında okul yönetimlerine şu soruları yönetti: "Okulunuz Covid-19 hastası olanlarla teması engelleyecek gerekli ve yeterli önlemleri aldı mı? Okul bileşenleri, Covid-19 semptomları varsa veya son 14 gün içinde testi pozitif çıktıysa okula gelmemeleri ve en az 14 gün kendilerini karantinaya almaları ve semptom geliştirmeleri halinde test yaptırmak için gerekli hazırlıkları yapmaları konusunda bilgilendirilecek mi? Covid-19 belirtileri gösteren öğrenciler veya çalışanların hızlıca bir sağlık kuruluşuna götürülmesi, öğrencilerin velilerinin bilgilendirilmesi ve refakat etmeleri gerektiğine dair bilgilendirme yapılacak mı? Bu durumda bulunan öğrencilerin ve çalışanların sağlık kurumlarına nakledilmesine dönük hazırlıklar yapıldı mı? Covid-19 belirtileri gösteren birine temas eden okul çalışanları ve öğrencilerin yapmaları gerekenler konusunda bilgilendirme yapılacak mı? Covid-19 belirtileri gösteren çalışanların ve öğrencilerin, hastaneye veya eve götürülmek için beklerken, her biri için kapısı kapalı, pencereleri açık, tuvaletleri ayrı ve izole edilmiş odalar hazırlandı mı? Öğrencilerin ve çalışanların beklemek için kullandıkları odaların, bekleme sonrasında, temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi için gerekli hazırlıklar ve görevlendirmeler yapıldı mı? Okul çalışanları için gerekli ve yeterli koruyucu malzeme hazırlandı mı? Sürekli temini için hazırlıklar tamamlandı mı? Okulunuz ellerin normalden daha fazla yıkanması için gerekli önlemleri aldı mı? Okulunuzun çalışanları ve öğrencileri için, okula geldiklerinde, teneffüs dönüşü ve yemekten önce ve gerekli olan diğer zamanlarda ellerini sürekli yıkamaları için gerekli olan malzeme (sabun, mümkünse sıcak su, temizlik malzemesi) ve zaman planlaması yapıldı mı? Ders ve öğle araları tüm çalışanların ve öğrencilerin ellerini yıkayabileceği kadar süre içerecek şekilde planlandı mı? Temizlik için gerekli ek lavabolar ve düzenek sağlandı mı? Gerekli temizlik malzemesi sürekli olarak hazır bulunacak mı? Öğrencilerin ve çalışanların ellerini yıkamak için kalabalık oluşturmamasına dönük planlamalar ve önlemler alındı mı? Küçük öğrenciler ve desteğe ihtiyacı olanların el yıkaması için gerekli tedbirler alındı mı? Temassız el yıkama ve kurulama düzenekleri hazırlandı mı? Okul lavabolarının ve temizlik malzemesinin gereksiz, amaç dışı ve kötü kullanımını engelleyeme dönük önlemler alındı mı?Okulunuz solunum yolu ile virüsün yayılmasını engellemek için gerekli önlemleri aldı mı? Okul bileşenleri öksürme ve hapşırma sırasında mendil ve dirsek içini kullanma konusunda sürekli uyarılacak ve bilgilendirilecek mi? Havalandırmanın sağlanması için mümkün oldukça pencerelerin açık tutulması için gerekli önlemler alındı mı? Planlamalar yapıldı mı? Havalandırmanın sağlanması için sınıf ve büro kapılarının açık tutulması için gerekli önlemler alındı mı? Bununla ilgili planlamalar yapıldı mı? Klimaların sadece tamamen güvenli olduğu koşullarda kullanılmasına dönük hazırlık, planlama ve görevlendirme yapıldı mı? Sınıflarda ve bürolarda sürekli olarak tek kullanımlık kâğıt mendil bulundurulması için gerekli hazırlıklar ve planlamalar yapıldı mı? Okulda kullanılacak uygun ve yeterli sayıda çöp kovası temin edildi mi? Çöplerin sık aralıklarla toplanması ve çöp kovalarının sürekli temizlenmesi için gerekli ek temizlik görevlisi temin edildi mi? Bu görevlilere gerekli eğitimler verildi mi? Enfekte olduğundan şüphe edilenlerin çöplerini toplayacak personele koruyucu malzeme sağlandı mı? Bu çöplerin depolanacağı ayrı bir toplama bölümü hazırlandı mı? Sık dokunulan yüzeyler başta olmak üzere okulun ayrıntılı ve sürekli temizliği için gerekli planlamalar ve hazırlıklar yapıldı mı? Temizlikle ilgili yapılan düzenlemelerde 21 Eylül tarihinde okulda bulunacak çalışan ve öğrenci sayısı dikkate alındı mı? Okulun temizlik görevlisi sayısı yeterli mi? Sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, merdiven tırabzanları, elektrik düğmeleri, bilgisayar mouseları, sabit telefonlar, fotokopi makineleri vb.) sürekli olarak temizlenebilmesi için gerekli malzeme ve görevli planlaması yapıldı mı? Sınıflarda maske, eldiven ve dezenfektan bulunacak mı? Pansiyonların temizliği ve havalandırması için gerekli önlemler ve görevlendirmeler yapıldı mı? Pansiyonlu okulların yemekhane, çamaşırhane gibi ortak kullanılan bölümlerinin temizliği ve havalandırması için gerekli önlemler alındı mı? Bu konuda görevlendirmeler yapıldı mı? Okulunuzda kişisel koruyucu malzemelerin kullanımı ve temini ile ilgili gerekli hazırlıklar yapıldı mı? Küçük yaş grupları ile çalışanlar, özel eğitime ve fiziksel desteğe gereksinimi olan öğrencilerle çalışan öğretmenler ve diğer eğitim emekçileri için gerekli özelliklere sahip koruyucu sağlık malzemesi yeterli miktarda sağlandı mı? Malzeme temininde güçlük yaşanma olasılığına karşı, gerekli ve yeterli miktarda malzeme depolarda hazır bulunuyor mu? Öğrencilerin ve eğitim emekçilerinin sağlık koşulları dikkate alınarak farklı tür ve özelliklerde malzeme temin edildi mi? Hamileler, kronik rahatsızlığı olanlar ve ileri yaştaki çalışanlar için gerekli koruyucu malzemeler temin edildi mi? Maske ile birlikte yüz siperliği kullanımı için de gerekli hazırlıklar yapıldı mı? Okula girişlerde ateş ölçümü ile ilgili gerekli hazırlıklar yapıldı mı? Okul girişlerinde tüm öğretmenlerin, diğer eğitim emekçilerinin, öğrencilerin ve ziyaretçilerin ateşinin ölçülmesi için gerekli hazırlıklar yapıldı mı? Ateş ölçüm araçları temin edildi mi? Ateş ölçümünü yapacak görevli/görevliler belirlendi mi? Bu görevlilere gerekli eğitimler verildi mi? Ateş ölçümünde görevli çalışanlar için gerekli koruyucu malzemeler sağlandı mı? Ateşi yüksek veya Covid-19 belirtisi olan öğrencilerin kayıtlarının tutulması için bir sistem geliştirildi mi? Yüksek ateşi olan öğrencilerin durumlarının takibi için bir sistem geliştirildi mi? Okulunuz Covid-19 tanısı konulan öğrenci, öğretmen veya diğer eğitim emekçisi olması durumuna uygun hazırlıkları ve planlamaları yaptı mı? Covid-19 tanısı konulanların hastane veya evde karantinalarını takip edecek bir sistem geliştirildi mi? Covid-19 tanısı konulan öğrenciler ve çalışanların okula gelmemesine dönük bilgilendirme ve önlemler alındı mı? Okulunuzun tanı konulan veya karantinaya alınan okul çalışanları veya öğrencileri bildireceği ve bunların durumunun merkezi olarak da takip edileceği bir sistem MEB tarafından oluşturuldu mu? Pansiyonlu okullarda karantinaya alınan öğrenciler ve çalışanlar için ayrı ve yalıtılmış bölümler oluşturuldu mu? Okulunuzun bulunduğu yerleşim yerinde salgının olası bir hızla yayılımına karşı gerekli önlemler ve hazırlıklar yapıldı mı? Salgının bulunduğunuz bölgede yayılmasında yaşanacak olası bir artış konusunda okul bileşenlerini hızla bilgilendirecek bir sistem kuruldu mu? Sağlık çalışanlarının okula gelerek son durumla ilgili bilgilendirme yapmasına dönük hazırlıklar yapıldı mı? Ani gelişecek bir durumda okulun hızla boşaltılması ile ilgili planlamalar ve hazırlıklar yapıldı mı? Olası bir yığılmayı önlemek için okul giriş-çıkış kapılarının sayısı artırıldı mı?"

Çirkin, vatandaşa salgın katkısı istedi
İyi Parti Hatay İl Başkanı Şefik Çirkin, koronavirüs (Covit-19) salgınına ilişkin hükümetin esnaf ve vatandaşı ekonomik olarak desteklemesi gerektiğini belirtti. İyi Parti Hatay İl Başkanı Çirkin, şu değerlendirmeyi yaptı: "Çok önemli profesörlerin ve bilim adamlarının ülkemiz hakkında verdiği mesajlar iç açıcı değil. En son bir profesör ´salgın artık kontrol edilemiyor´ dedi. Tüm vatandaşlarımız daha dikkatli olmalı. Tabi bu durumda hükümetin büyük yanlışı var. Salgın bitti, deyip ipleri birden bire gevşettiler. Zannediyorum ekonomik sıkıntılardan dolayı ipleri gevşettiler. Bu hiç doğru olmadı. Ak Parti Hükümetine sesleniyorum, gerekirse bütün yatırımları ve ödenekleri durdurun. İnsan sağlığından daha önemli bir şey yoktur. Savaş ve benzeri gibi elzem masrafların dışında tüm yatırımların durması gerek. Çünkü sorun ortada. Hükümet esnafın ve iş hayatını sürdürmesi gereken insanların derdine çare olamadığı için bu insanların işyerlerinin açılması adına yasakları kaldırdı fakat bu müdahale iyi bir netice vermedi. Hükümetin görevi vatandaşının ve esnafın cebine parayı koymaktır."

Samandağ´da 250 bin liralık ceza
Samandağ Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan denetim görevlilerinin yaptığı kontrollerde, maske takmayan ve koronavirüs kurallarına uymayan işletmelere para cezası verildi. Samandağ´da maske takmayan 16 kişiye toplam 14.400 lira ceza verilirken, kurallara uymadığı tespit edilen işyerlerine de toplam 235.896 lira ceza kesildi. Samandağ Kaymakamlığından yapılan açıklamasında şunlara yer verildi: "Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenerek yayımlanan ‘Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde´ yer alan kurallara ve alınması gereken önlemlere ilişkin sorumlulukların yerine getirilip getirilmediğinin denetlenmesi amacıyla, alınan tedbirler kapsamında, ilçede denetimler sürüyor. Kurallara uymadığı tespit edilen işyerleri ile maske takmayan vatandaşlara, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 282. maddesi ve Kabahatler Kanunu 32. maddesi çerçevesinde idari para cezası uygulanmakta ve Türk Ceza Kanunu Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma Başlıklı maddesi uyarınca gerekli adli işlemler yapılmaktadır. Yapılan denetimlerde maske takmadığı tespit edilen 16 vatandaşa 14.400 lira idari para cezası, belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen işyerlerine de toplam 235.896 lira idari yaptırım uygulandı. İlçede, halkın sağlığının korunması ve kamu esenliğinin sağlanması konusunda, vatandaşların alınan tedbirlere sıkı şekilde uyarak, sağduyuyla destek vermesi önem taşımaktadır. Bu nedenle, alınan kararları doğrultusunda hareket edilmesihndea vatandaşlardan azami destek beklemekteyiz."
Hatay Büyükşehir Belediyesi de, Covid-19 tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında denetimlerini sürdürüyor. HBB´den yapılan açıklamada, "Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığına bağlı zabıta ekipleri, il genelinde yapmış olduğu çalışmalar çerçevesinde Erzin ve Dörtyol´daki toplu taşıma hizmeti veren otobüs, minibüs ve taksilerde denetim ve kontrol gerçekleştirdi. Araç şoförleri ile yolcuların maske takıp takmadığını ve araçlarda havalandırma sisteminin çalışıp çalışmadığını ve fiyat tarifelerini denetleyen zabıta ekipleri, şehrin ana arterlerinde vatandaşlara sosyal mesafe kuralarına uymaları konusunda da uyarılarda bulundu. Koronavirüsle mücadelenin bitmediğini vatandaşlara hatırlattı, kurallara uymada hassasiyet gösteren ve toplum sağlığını gözetenlere de teşekkür etti" ifadesine yer verildi. Antakya Belediyesi ekipleri ise koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında şehrin kentte dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların sağlığını korumak, salgının yayılmasını önlemek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Demirköprü Mahallesindeki 3 okulda, Kuruyer Mahallesindeki Abdülaziz Karadeniz ilk ve ortaokulunda, Aydınlıkevler, Şirince, Sofular, Orhanlı ve Kardeşler Mahallelerinde dezenfekte çalışmaları yapıldı.

"Salgın kontrolden çıkmış durumda"
Hekimler, salgının bir yıl kadar daha sürebileceğini belirtti. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan da salgın kontrolden çıkmış durumda olduğunu belirtti. Habere göre, yeni hasta sayısının iyileşen hasta sayısının üzerinde devam ettiğini belirten Prof. Dr. Ceyhan, "Bu durum kontrolün kaybedildiğini gösteriyor. Ne zaman iyileşen hasta sayısı yeni hasta sayısının üzerine çıkar ve günden güne bu durum iyileşir, o zaman yeniden kontrol altına almaya başladığımızı söyleyebiliriz. Günlük verilerdeki aka sayıları açıklananın 10 katı kadardır. Ne kadar çok ve doğru test yaparsanız yapın bu bütün ülkelerde böyledir. Türkiye´de yeterli sayıda ve doğru test yapılamıyorsa o zaman gerçek hasta sayısı daha da yüksektir. Ancak önemli olan iyileşen hasta sayısı ile yeni vaka sayısı arasındaki orandır" açıklamasında bulundu. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, "Salgınla 2021 Ağustos-Eylül´üne kadar uğraşmak zorunda olduğumuzu görüyoruz" açıklamasını yaptı. Türkiye´deki Covid-19 vakalarının yaklaşık yüzde 45-47´sinin İstanbul´da olduğunu ifade eden Prof. Dr. Öztürk, Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, 1 Haziran´da kontrollü sosyal yaşama geçilirken yurttaşların bunu normal bir geçiş gibi algıladığını, kapalı ortamlarda fiziki mesafe ve maske takma kurallarına uymadığını belirterek, "Nişanlar, düğünler, taziyeler, cenazeler, asker uğurlamaları, ziyafetler, plajlar, sahiller. Bir bakıyorsunuz evinde veya sitesinde 20-30 kişilik ziyafet veriyor. Bir araya gelişi artıran davranışlar nedeniyle beklenenin çok üzerinde kalabalıklar oluştu. Kim kural ihlal ediyorsa, kim beklenen kalabalığın üzerine çıkıyorsa o alan bir risk alanı. Kaç kişiye virüs bulaştırdığını gösteren ´R0´ değeri salgının pik yaptığı dönemde 13´lere kadar vardı. Bu rakamın dünya genelinde 2-3 arasında oldu. Şu anda belli bir zamandaki bulaştırıcılık sayısı ´RT´, Türkiye´de yaklaşık 0,94-1 gibi. Demek ki bulaştırıcılık, risk toplumda hala devam ediyor. Bu değeri 0,6´nın altına düşürmediğimiz takdirde salgını kontrol edemedik anlamına geliyor. Salgın henüz istenen düzeyde kontrol altında değil. Israr eden yeni vakalar da bunu gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu. Dünyada 3. faza giren aşılar olduğunu, Türkiye´de de iki aşı çalışmasının sürdüğünü anlatan Öztürk, "Türkiye´nin kendi üretmekte olduğu aşılar var, devam ediyor. Birisi Almanya´da birisi Çin´de üretilen iki aşının da 3. faz denemeleri değişik ülkelerde devam ediyor. Bazıları ´aşıyı Türkiye´de deneyecekler´ diyor. Amerika ve farklı ülkelerde bu aşılar deneniyor. Türkiye de bu aşıların deneneceği ülkelerden sadece biri ve az sayıda kişide denenecek" diye konuştu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de, yeni tip koronavirüse karşı ikinci aşının Eylül ayında hazır olacağını duyurdu. Putin, daha önce duyurduğu ´Sputnik-V´ aşısından sonra yeni bir aşının geliştirilmek üzere olduğunu belirterek, "Eylül ayında yeni bir aşımız olacak. Preparat Eylül´de hazırlanmış olacak. Aşı üzerinde Novosibirsk´teki Vector Enstitüsü çalışıyor" açıklamasını yaptı. Rusya, ilk Covid-19 aşısı olan Sputnik-V aşısının 15 Ağustos´ta üretimine başlandığı ve 40 bin kişiye uygulanacağı duyurmuştu. Amerikan ilaç firması Moderna da, koronavirüse karşı geliştirdiği aşının, yaşlılar ve gençlerde benzer bağışıklık tepkisi gösterdiğini bildirdi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Aşılama Uygulamaları Danışma Komitesi toplantısında, ´´mrNA-12733´´ ismi verilen aşının 3. aşama çalışmalarını tamamlamaya çalışıldığı kaydedildi. İngiltere Savunma Bakanlığı Savunma Bilimi ve Teknoloji Laboratuvarı´nda (DSTL) yapılan araştırmalarda da Covid-19´a sebep olan koronavirüsünü öldüren bir maddenin keşfedildiğini açıklandı. Bilim insanları sinek kovucu spreylerde bulunan Citriodiol isimli materyalin koronavirüsünü öldürdüğünün tespit edildiğini duyurdu.
Kaynak:

Aşılama başladı
Aşılama başladı
Sağlık Bakanlığı tarafından Hatay´a gönderilen koronavirüs tedaisine ilişkin Çin aşısı; CoronaVac, sağlık çalışanlarına vuruldu.
Yaralı şahin, tedavide
Yaralı şahin, tedavide
Kumlu İlçe Jandarma Komutanlığı timleri, yaralı halde bulduğu bir Şahin´i tedavisinin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne ait teslim etti.
Kaledibi ´kar altında´
Kaledibi ´kar altında´
Meteorolojinin geçtiğimiz hafta yaptığı uyarı sonrası ülkenin birçok yerindeki yüksek alanlar kar yağışı düşerken, Hatay da kar yağışından etkilenen bölgeler arasında yer aldı.
Otoyolda motosiklet yarışına ceza
Otoyolda motosiklet yarışına ceza
Erzin İlçe Jandarma Komutanlığı timleri, otoyolda para karşılığında motosiklet yarışı yapan gençler hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçuyla idari para cezası yazıldı.
HBB ekipleri nöbette
HBB ekipleri nöbette
Bölgede etkili yağışlar nedeniyle Arsuz´da toprak kayması ve heyelan yaşanan noktalara ivedilikle müdahale eden Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin önlemleri arttırarak görev sürdüreceği belirtildi.
Başkan Güven: Tüm ekiplerimizle sahadayız
Başkan Güven: Tüm ekiplerimizle sahadayız
Yağışın etkisini gösterdiği mahallelerde çalışmaların sürdüğünü belirten Arsuz Belediye Başkanı Dr. Asaf Güven, “Tüm araçlarımızı, ekipmanlarımızı kullanarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.
Arsuz´da kriz masası
Arsuz´da kriz masası
Arsuz Belediyesi, aşırı yağışların yarattığı hasarlarla ilgili oluşturulan kriz masasına 444 7 922 ve 03266612111 nolu telefon numaralarından ulaşılabileceğini bildirdi. CHP´nin Doğa Haklarından Sorumlu MYK Yrd. Nermin Yıldırım Kara, Zilli çayında barınan balıkçı teknelerinin Madenli barınağına sığınma taleplerinin değerlendirilmediğini açıkladı.
Arsuz´da ´seferberlik´ hali
Arsuz´da ´seferberlik´ hali
İki gündür etkisini sürdüren şiddet yağışın etkileri netleşmeye başladı. Kentteki kurumlar eşgüdümle çalışma yürütürken, sel felaketi yaşanan yerleşimlere yardım ulaştırıldı.
Arsuz´da şiddetli yağış etkiledi
Arsuz´da şiddetli yağış etkiledi
Arsuz Belediyesi Fen İşleri müdürlüğü ekipleri iki gündür etkisini sürdüren yağışların etkili olduğu yerleşimlerde çalışmalarını sürdürdü, tıkanan kanal ve mazgallarda temizlik çalışması gerçekleştirildi.
Ahrazoğlu vefat etti
Ahrazoğlu vefat etti
MHP 26. dönem Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu, yaşamını kaybetti.
"Ras El Seni" kutlaması da pandemi gölgesinde
"Ras El Seni" kutlaması da pandemi gölgesinde
Rumi takviminin başlangıcı olan 14 Ocak, yeni yıl (Ras-El Seni) olarak Arap alevileri tarafından kutlanıyor. Hatay yöresinde yaşayan alevi yurttaşlar, Ras El Seni´yi (yeni yıl) kutluyor.
Tazeaslan´dan, kulüplerin maddi sıkıntısına öneri
Tazeaslan´dan, kulüplerin maddi sıkıntısına öneri
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatayspor Başkanı Nihat Tazearslan´ın da katıldığı CHP Spor Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi.
Konaklama tesislerinde denetim
Konaklama tesislerinde denetim
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 günübirlik konaklama tesisinde kayıt ve HES sorgulaması gerçekleştirdi.
“Esnafın hayatı eve sığmıyor”
“Esnafın hayatı eve sığmıyor”
Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Hatay Şube Başkanı Fahri Serdar Özal, esnafa ‘acil destek´ çağrısında bulundu.
Bir suç duyurusu da Hatay´dan
Bir suç duyurusu da Hatay´dan
AKP teşkilatlarının 81 ildeki suç duyurusuna Hatay il örgütü de katılarak Fikri Sağlar, Can Ataklı ve İlker Başbuğ hakkında bir suç duyurusunda bulundu.
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi