Sadullah ÇAĞLAR


CHP´NİN 37.KURULTAY MESAJI

Sadullah ÇAĞLARSiyasal partilerin kurultayları, özellikle muhalefette bulunan partilerin iktidar geleceğini belirler. CHP´nin 2019 yerel seçimlerinde başarılı olmasının sonucu İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde belediyeleri kazanması partiye olan umudu arttırdı.
12 Eylül dönemi en çok CHP´de tahribat yaptı. Fakat süreç içinde Erdal İnönü CHP´nin yeniden yaşama geçişinin önünü açtı. Erdal İnönü bilim insanı idi ve hoşgörü sahibiydi.
İsmet Paşa´nın oğlu olmasına rağmen babasının kimliğini öne sürmeden politika üretmesi ve kadro hareketine önem vermesi ülke genelinde demokrasinin gelişimine katkı sağladı.
1989 yerel seçimlerinde SHP büyük kentlerden birinci parti olarak çıktı. Ancak SHP 1990-2000 yıllarında, olayların üstüne yürüyen aktif bir siyaset yaratamadı ve bu da parti teşkilatının heyecanının kaybolmasına yol açtı.
Sürecin devamında bürokrasiden gelen Kemal Kılıçdaroğlu politik olarak çok yeniydi ama idealist bir yapısı vardı ve beklenmeyen bir çıkış yaparak Adalet Yürüyüşü başlattı. Tıpkı İngiliz İmparatorluğuna karşı Gandi´nin tek başına başlattığı yürüyüş gibi.
Kılıçdaroğlu bedel ödemeyi göze alarak yeni bir çıkış yapmıştı, bu durum İsmet Paşa´dan sonra yaşanan ve yığınları arkasına alan ilk toplumsal yürüyüştü ve en önemlisi yeni bir liderin doğumu yaşanıyordu.
1959 yılında CHP Genel Başkanı İnönü Kayseri gezisinde bir konuşma yapacaktır fakat dönemin İçişleri Bakanı Namık Gedik güvenlik sorunu nedeni ile İnönü´ye Kayseri´ye girme izni vermez. İnönü açıklama yapar; Kayseri ziyaretim yasaldır, kimse engel olamaz. İsmet Paşa Ankara garından büyük bir kitlesel gösteri ile Kayseri´ye doğru yola çıkar. Ancak Kayseri yakınlarında Himmet Dede istasyonunda durdurulur. Vali muavini trene çıkarak İçişleri bakanının genelgesini bildirir, İnönü trenden inerek barikatın üstüne yürür.
Kayseri mitingi belki çok kalabalık olmayacaktı, ama İsmet Paşanın kararlı çıkışı nedeniyle 50 bin kişinin katıldığı coşkulu bir miting oldu.
İnönü´nün CHP´nin tüm yeniliklerinde damgası var. Ortanın solu politikasını kamuoyuna anlatırken; Biz CHP olarak 46 yıldan beri ortanın solundayız, biz ekonomi olarak devletçi anlayışa sahibiz.
Çocukluk yıllarımdan beri CHP´nin kurultaylarını büyük bir heyecanla takip ettim. 1959 yılında Hürriyet Partisi ile birlikte pek çok aydında CHP´ye katıldı. İçlerinde Turan Güneş ve Fevzi Karaosmanoğlu gibi tanınmış politikacılar ve Muammer Aksoy gibi aydınlar vardı.
Bu yeni kadrolar CHP´de büyük heyecan yarattı. Ve 1959´da 14.kurultayda CHP 1960 seçimlerine yönelik yeni bir program açıkladı. Bu program CHP´li yöneticilerin hazırladığı ilk hedefler beyannamesi idi. Seçimlere hazırlıktı ve seçimler olsaydı CHP´nin kazanması sürpriz olmayacaktı.
İlk Hedefler Beyannamesi Turan Güneş tarafından açıklandı. Basın özgürlüğü, hukukun üstünlüğü, sendikal haklar, toprak reformu ve düşüncenin suç olmaktan çıkarılması gibi pek çok önemli hedefleri içeriyordu. Bilime ve felsefeye dayalı İlk Hedefler Beyannamesi büyük bir coşkuyla ve alkışlarla kurultaya katılan delegeler tarafından kabul edildi.
1959´da gerçekleşen CHP´ni 14. kurultayı ve İlk Hedefler Beyannamesi partinin çağa göre yenilenmesi yani 1923 Cumhuriyet yeniliğini yeni hedeflere taşımaktı.
Cumhuriyet tarihine bakarsak Sivas Kongresi ile başlayan, kurtuluş mücadelesini veren ve ülkeyi kuran partidir CHP. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine imza atmış bir partidir. Ankara´nın üniversitelerle kuşanması, Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesinin kapısında ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir´ yazması dönemin Başbakanı İnönü´nün eseridir.
İnönü´nün bir başka özelliği ise dostlarına sahip çıkması yani vefalı olmasıdır. Bu konu ile alakalı bir gerçeği vurgulamak gerek; İsmet Paşa Rüştiye´den ve Kurtuluş Savaşı günlerinden yakın arkadaşı Kazım Karabekir´i Atatürk´e İzmir suikastinden dolayı kendini ortaya koyarak istiklal mahkemesinden, ipten alır.
2020 yılında gerçekleşen 37.CHP kurultayı geçmişten gelen aydınlanma mücadelesinin devamıdır. Bir siyasi partinin divan başkanlığına bir kadın getiriliyorsa bu CHP´nin 2.yüzyıla taşınmasıdır. Bu bir çağrı beyannamesidir, aydınlanma ışığıdır ve geçte olsa batıdaki rönesansı yığınlara götürme olayıdır.
CHP 37.kurultay delegelerinin ayakta alkışlayarak aldığı kararlar, dostlarıyla birlikte iktidara geldiğinde hayata geçirilecektir. Genel Başkanın üzerinde durduğu ve ülke için önemli gördüğü sorunları dostlarımızla çözeceğiz tezi, Türkiye´de unutulan uzlaşma kültürünün kapısını açmaktadır.
CHP´nin 2019 yerel seçimlerindeki başarısında uzlaşma kültürü ve başarılı ile uyguladığı ittifak vardır. Batı rejimleri yüz yıldır koalisyonlarla yönetiliyor ve bu konuda oldukça başarılılar.
CHP 37. Kurultayı salgın hastalık koşullarına rağmen başarı ile tamamlayarak İsmet Paşa´dan bu yana ilk defa Kılıçdaroğlu yönetiminde kadro hareketine dönüştü.

.