YÜZYILIN EN PAHALI KİTABI
Sadullah ÇAĞLAR
Tarih: 4.11.2020 17:32:50
Sadullah ÇAĞLAR

İnsanlık tarihinde, dünya halklarının denen alınyazısı masalını müzeye kaldıran bilim adamı;

Karl Marks
Kapital kitabıyla ezilen işçi sınıfının yoksulluğunun kader olmadığı, kurulu sistemden beslendiğini tez elden eserinde yazdı.
Bilimsel olarak tezini ortaya koyan Karl Marks ile yaratıcı Komünist Manifesto felsefesiyle ezilen halklara mesaj veren Friedrich Engels, ‘Tüm ezilen dünya halkları birleşin. Zincirlerinizden başka kaybedecek başka bir şeyiniz yok´ diyen 2 bilim adamı.
Paris´te 1871 Komünü mücadele günlerinde, mülkiyet eşitsizliğine karşı ilk sınıfsal başkaldırı sonucunda komüncüler iktidar oldu. 3 ay Fransa´yı yöneten komün iktidarında eğitim parasız oldu, büyük topraklara el koyup özel okullar kalktı. Kilisenin tüm mülklerine el konuldu. Fırın işçilerinin gece çalışması yasaklandı. Komün harekatı aslında, yarım kalan 1789 laik devrimin içini doldurmaktı. Yani Robespierre, Marat, Saint-Just ile, Jakoben harekatın demokratlığı aşmasıydı.
Fakat ne yazık ki, dünya burjuvazisi birleşerek Paris Komünü mücadelesinde ayağa kalkışı kanlı bir şekilde bastırdı, barikatlarda milli muhafızlar tarafından direnişçiler katledildi.
Barikatlarda kendini ortaya koyarak direnen komüncü bir kadın, çocuğunu kucağına alarak barikatların üstünde çocuğu kucağında çığlık atarak seslenrek, ‘Arkadaşlar, bu hainlerden korkmayın´ diyerek silahların üstüne yürüdü.
Komün mücadelesinde ölen şehitler için Karl Marks, “Komüncüler bizim gökyüzü yıldızlarımız. Onlar bir gün yeryüzüne inip önümüzü açacaklar. Komüncüler bize ayak seslerini duyurdular” der.
Marks, Engels sanki sanki Ekim devrimini bizlere asırlar öncesi haber vermişti.
Peki, yüzyıllar sonrası deha bilim adamı Karl Marks´ın kitabının yüzyılın en pahalı kitabı olmasının sırrı nedir?
Kapital, eser dünyanın dengesini değiştiren yeni çağın yolunu açan, yığınların alınyazısı diye çalışan emekçileri yoksulluğa mahkum eden, geriliği çöpe atan felsefedir.
Şimdi insanlığın karanlığı aşıp 1789 insan hakları yeniliği, yeni hedeflere taşıyan kapital eseriyle ilgili Kasım 2019 tarihli dergiyi okuyalım:
“Marks´ın kapital eseri rekor kırdı
Londra´da, 15 Haziran´da düzenlenen bir açık oturumda Marksist teorinin en etkili kitaplarından Kapital´in ilk cildinin nadir imzalı bir kopyası 218,500 pount, yani 1 milyon 650 bin liraya alıcı buldu. Bu fiyat, şimdiye kadar bin kitaba verilen en yüksek maddi değer oldu.
Üzerindeki imza, kitabın Marks tarafından yakın arkadaşı Johann Georg Eccarius´a hediye edildiğini gösteriyor.
Arkadaşı, terzi ve komünistti. Birlikte merkez komite üyesi bir aydın olan Eccarius, Marks´ın en yakın destekçilerinden ve en yakın arkadaşıydı.
Kapitalin basımından evvel okuyanlardan birkaç kişiden biri olan Eccarius, kitabın yayınlandığı yıl, enternasyonalin genel sekreteri olarak seçilmişti.
Açık arttırmayı düzenleyen kitap uzmanlarından Simon Roberts, “Kapitalizmin bu çarpıcı eleştirmenin bu denli yüksek bir fiyatla satılması herhalde Marks´ın yüzünde acı bir gülümsemeye neden olurdu” yorumunu yaptı.
Marks´ın imzalı kitabını kimin aldığı ise açıklanmadı.”
Yüzyıllarca geriliği tanrıya bağlayan sermaye, büyük yalanlarla toplumu besledi.
Ne zamana kadar?
Marks ve Engels´in Kapital´den sonrası yayınladıkları Komünist Manifesto´yla politik mücadelelerinin felsefesi, kitlelerde heyecan yarattı.
Ne diyordu kurtuluşçu öncü, ona bir bakalım…
Avrupa´da bir hayalet dolaşıyor. Sosyalizmin hayaleti… Avrupa´nın tüm eski güçleri bu hayalete karşı kutsal bir sürgün ağı için ittifak halindeler. Papa ile Çar, Fransız radikalleri aynı komündeki gibi…
Alman militarizmi, Bismark´ın kalıntıları, halka hürriyetler vadetmişlerdi.
Söyler misiniz, bir efendinin karşısında topraksız bir ırgat özgür olabilir mi? Hayır! Karnı aç insanlar doyuma ulaşmış kişiyle aynı safta olamayız.
Elbette ezen olduğu sürece, sınıfsal mücadele doğanın yasaları olduğu kadar doğal haktır.
Burjuvalar ve emekçilerin bugüne kadar karşı karşıya gelmeleri tarihi bir hesaplaşmadır.
Yığınların beyninde hep yer edecektir.
Çağın önünde giden yeni dünyanın çağrısını yapan Karl Marks, destansal tezlerini sürgünde yaşadığı yıllarda açlığın karşısında direniyor, çok zaman kışın soğuk günlerinde paltosunu rehine koymak zorunda kalıyordu.
Fedakar arkadaşı Engels, ona sürekli destek olmakta, aile sorunlarına kadar her an yanındaydı.
Londra kütüphanesi sanki bu iki deha adamın sığınağıydı. Engels, Kapital´in yazımında, eserin doğumunda belirleyici olmuştur. Marks´ın ölümünden sonra kitabı matbaaya vererek Marks´ı o yaşattı. Ölümü sonrası vasiyetnamesinde bütün malvarlığını Marks´ın ailesine bıraktı. Onun ötesinde Engels, “Benim mezarım olmayacak. İki kahraman olmaz” demişti.
Eğer Karl Marks´ın arkasında bıraktığı destansı eser Kapital´i Engels yeniden yayınlanmasaydı müsveddeler toprağa gömülürdü.
Engels, sosyalist tezleri yaşama geçirerek deha bilim adamını yaşattı. Onun ötesinde sosyalizmin önünü açtı.
Ölümsüz dostunun ölümü sonrası onun Londra´da mezarının başında ağlayarak şunları söyledi: “14 Mart günü, öğleden sonra düşünürlerin en büyüğü, artık düşünemez oldu. Onu koltuğunda rahat, sonsuzluğa kadar uyumuş bulduk. Nasıl ki, Darvin organik doğanın gelişme yasasını bulduysa Marks da ekonominin gelişme yasasını buldu. Onun eseriyle Kaliforniya´daki, elma bahçelerindeki yoksul işçiler, onun eserini okuyarak ayağa kalktıysa, NevYork´taki liman işçileri onun ölümüyle 3 gün yas tutup çalışmayı durdurdular.”
Peki, Marx´ın, Engels´in felsefesi manifestosu başarıya ulaştı mı?
1884-1871
Komün yürüyüşü ilk kıvılcımı yaktı. Yüzyıllık geri tarım ülkesi Rusya Ekim devrimini başlattıysa da, hareket Batı´da bekleniyordu.
Evet, bir sorgulama yapmamız gerek. Peki neden çalışan, emeğiyle değer yaratan sınıflar yoksulluk batağındalar? Bu sorunun cevabını Marx ve Engels sosyalist manifestoda ortaya koydular. 1898 yılında açıklanan manifestonun 150. yılı bulan bütün dünya ülkelerinde kutlandı.
Ekim devrimiyle yaşanan sosyalist iktidar, batının yüzyıllık sanayi devrimini 10 yılda yakaladı. 1905 Kanlı Pazar olayında yüzlerce yoksul insan, Çar´ın muhafızları tarafından katledildi. Ölü annesine ağlayarak sarılan çocuk, “Baba, annem neden ayağa kalkmıyor” diye hıçkırıyordu.
Kanlı Pazar olayından sonra İsviçre´de sürgün yaşayan deha lider Lenin, “Arkadaşlar, devrim kapıdadır. Hazır olun. Rusya´ya dönüyoruz.”
Lenin tezini ortaya koyduğu zaman ona hayalci gözüyle bakıyorlardı. Ama ileriye yönelik sezgilerini konuşturan Lenin Avrupa´dan Rusya´ya sosyalist devrimi yapmak için koşarken Batı dünyası ona gülüyordu:
Olmayacak bir hayalin peşinde koşan yeni bir Don Kişot!
Kapital dünyanın hayalci dedikleri deha, Zürih garında çarlığı yıkmak için kendini ortaya koyarak meçhul yolculuğa hazırlanırken, “Yoldaşlar belki bir okyanusta bir damla kadar azız. Ama inanın dünyanın dengesini biz değiştireceğiz.”
St. Peterburg yolculuğunda her an tehlike kapıdaydı. Ölüm onlara yakındı. Ama öncü önder korkunun üstüne yürüdü ve kim kazandı? Elbette insanlık. Lenin St. Peterburg´a ulaştığı zaman kızıl bayraklarla donatılmış istasyonda yaptığı konuşmada;
“Bizim kuracağımız işçi sınıfı iktidarı, bin yıllık ezilen halkların dünyada ilk iktidarı olacaktır. Bizim demokrasimiz burjuva demokrasisinden bin defa daha özgür olacaktır.”
Lenin, zamansız ölümüne rağmen sosyalist yenilik amacına yönelik 100 yıla yaklaştı. Üstelik, kapital sistemin kuşatmasına, bir dünya savaşına rağmen. Hitler faşizmine rağmen Avrupa´yı esir olmaktan kurtardı. Öyle ki, başta Paris düştü. Sömürgeci Londra, havadan 500 Nazi uçağıyla bombalandı. Umut, Kızıl Ordu´daydı. Yani Stalingrad´ta. Sovyet lideri Mareşal Stalin´in inanılmaz liderlik vasfı, savaşın kazanılmasında belirleyici oldu.
Söyler misiniz, Berlin´e kurtarıcı olarak ilk kim girdi? Sovyet Kızıl Ordusu… Polonya Varşova Auschwitz
ölüm kampına ilk giren Kızıl Ordu´ydu. Yahudi esirleri son anda ölümden kurtardı.
1789 laik devrimin devamı olan Jakoben hareketini 2 adam tamamladı. Lenin ve onun devamı Stalin, yeniliği yirminci yüzyıla taşıdı.
Evet, dünyanın en gelişmiş, yenilmez denen Nazi ordusunu Doğu cephesini perişan eden güç neydi? Sosyalist felsefeydi.
Eğer bugün Batı´da kısmen sosyal devlet varsa bu Ekim hareketinden kaynaklandı.
1960´lara gelindiğinde uzayda, tıpta, teknolojide büyük gelişmeler yapıldı. Aya ilk insansız aracı onlar gönderdi. 1959 yılında Yuri Gararin uzaya giden ilk adamdı.
Peki, neden yenilik karşı devrime uğradı? Hitler´in teknik ordusunu savaşta 22 milyon inançlı kadrolar anavatan savaşında öldüler. Yeniliği ileriye götürecek kadrolar, çığlık atarak ölüme gittiler.
Evet, bilim adamlarına göre, 17 Ekim olmasaydı Marks´tan geriye hiçbir şey kalmayacaktı.
Biz yazımızı Dünya Savaşı´nın sonucunda ABD Başkanı Franklin Roosevelt´in Sovyetler Birliği Devlet Başkanlığına gönderdiği mesajda şöyle diyordu:
“Nazı Almanya´sının yenilgisinde Sovyet halkı belirleyici olmuştur.
Bu nedenle Sovyet halkına, onun akıllı lideri Maraşal Stalin´e demokrasi güçleri minnettardır.
ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt”
Kaynak: Savaşan Dünya/ 1975 - Marc Arnold - FORSTER

Anahtar Kelimeler: YÜZYILIN, PAHALI, KİTABI
Yazarın Diğer Yazıları
SİNEMA TARİHİNDEN AYHAN IŞIK GEÇTİ (29 Haziran 2022 - Çarşamba)
İsveç Başbakanı Olof Palme ve NATO (15 Haziran 2022 - Çarşamba)
Barış Ödülü Nazım ve Charli Chaplin (08 Haziran 2022 - Çarşamba)
İskenderun´un yakın tarihinde konserler (01 Haziran 2022 - Çarşamba)
Sevmenin bedeli (25 Mayıs 2022 - Çarşamba)
TARİHSEL DÖNEMİN UNUTULMAZ MEKTUPLARI (18 Mayıs 2022 - Çarşamba)
BATININ ÖDÜLLÜ KAHRAMANLARI (11 Mayıs 2022 - Çarşamba)
KÖYDEN KENTE GÖÇ (28 Nisan 2022 - Perşembe)
KÜTÜPHANELER İNSANI BİLİME TAŞIR (13 Nisan 2022 - Çarşamba)
SİNEMA TARİHİNDEN UNUTULMAZ FİLMLER (06 Nisan 2022 - Çarşamba)
BATI DÜNYASINDA SON AYDINLAR (30 Mart 2022 - Çarşamba)
POLİTİKA VE UZLAŞMA SANATI (24 Mart 2022 - Perşembe)
Yakın tarihimizde sanat ve edebiyat (17 Mart 2022 - Perşembe)
KÖRLEŞME SONRASI (09 Mart 2022 - Çarşamba)
HALKEVLERİNİ UNUTMAK MÜMKÜN MÜ (03 Mart 2022 - Perşembe)
SEVDA ŞARKILARINDA HEP SEN VARDIN (24 Şubat 2022 - Perşembe)
DÜNYA GENELİNDE UKRAYNA OLAYI (17 Şubat 2022 - Perşembe)
SEVGİ VE SONSUZLUK (10 Şubat 2022 - Perşembe)
ELVEDA ESKİ KENTLER (02 Şubat 2022 - Çarşamba)
TARİHTE YAŞANMIŞ BÜYÜK AŞKLAR (27 Ocak 2022 - Perşembe)
BATI DÜNYASINDA İKİ TÜRK AYDINI (19 Ocak 2022 - Çarşamba)
SİNEMA TARİHİNDE TARTIŞMALI FİLMLER (12 Ocak 2022 - Çarşamba)
AYDINLANMA EĞİTİMDEN KAYNAKLANIR (23 Aralık 2021 - Perşembe)
İNSAN HAKLARI YAŞAMA HAKKIDIR (16 Aralık 2021 - Perşembe)
BEYAZ PERDE´NİN EĞİTİME KATKISI (08 Aralık 2021 - Çarşamba)
ADANA HİLTON´DA BİR PANEL (01 Aralık 2021 - Çarşamba)
Politik yaşamda genel kültür (18 Kasım 2021 - Perşembe)
Politik Yaşamda Bilim (03 Kasım 2021 - Çarşamba)
YAPRAK DÖKÜMÜ MEVSİMİ GELDİ (27 Ekim 2021 - Çarşamba)
BENDEN SELAM OLSUN ANADOLUYA (21 Ekim 2021 - Perşembe)
Tarihle Söyleyişler (13 Ekim 2021 - Çarşamba)
DÜNYA EDEBİYATINDA TOLSTOY VE DOSTOYEVSKİ (29 Eylül 2021 - Çarşamba)
Felsefe Kültürün Neresinde? (23 Eylül 2021 - Perşembe)
Evrensel sanatçı yaşama veda etti (15 Eylül 2021 - Çarşamba)
ŞARLO´NUN AMERİKAN RÜYASI (08 Eylül 2021 - Çarşamba)
1 Eylül Zaferi İnsanlığın Kazanımıdır (01 Eylül 2021 - Çarşamba)
Kara gün (25 Ağustos 2021 - Çarşamba)
ATOM BOMBASI VE SOĞUK SAVAŞ (18 Ağustos 2021 - Çarşamba)
Sevgi yaşama güç katar (11 Ağustos 2021 - Çarşamba)
CUMHURİYET LOZAN´DA KAZANILDI (28 Temmuz 2021 - Çarşamba)
SİNEMANIN UNUTULMAZ FİLMLERİ (14 Temmuz 2021 - Çarşamba)
Tarih Boyunca Unutulmaz Aşk Mektupları (30 Haziran 2021 - Çarşamba)
1940 Türkiye´de 40 Bilim Adamı (16 Haziran 2021 - Çarşamba)
KLASİK TÜRK MÜZİĞİNİN GELİŞİMİ (09 Haziran 2021 - Çarşamba)
Akdeniz´de Bir Kraliçe (02 Haziran 2021 - Çarşamba)
İTALYAN SİNEMASININ KLASİK FİLMLERİ (26 Mayıs 2021 - Çarşamba)
DOKTOR FEYRUZ KARAALİ´Yİ KAYBETTİK (19 Mayıs 2021 - Çarşamba)
OKUNMAYAN YAZARLARA NOBEL ÖDÜLÜ (12 Mayıs 2021 - Çarşamba)
KENNEDY VE 1962 KÜBA KRİZİ (06 Mayıs 2021 - Perşembe)
KÖY ENSTİTÜLERİ AYDINLANMA DÖNEMİYDİ (29 Nisan 2021 - Perşembe)
EDEBİYAT TARİHİNDE UNUTULMAZ AŞKLAR (14 Nisan 2021 - Çarşamba)
KENTLER BÜYÜK KÖYLERE DÖNÜŞTÜ (31 Mart 2021 - Çarşamba)
KÜTÜPHANE YENİ BİR DÜNYADIR (24 Mart 2021 - Çarşamba)
TARİHİ OLAYLAR SARIKAMIŞ VE HİROŞİMA (17 Mart 2021 - Çarşamba)
VE SİNEMA (10 Mart 2021 - Çarşamba)
SANAT ÜZERİNE (24 Şubat 2021 - Çarşamba)
SEVMEK YAŞAM DEMEKTİR (17 Şubat 2021 - Çarşamba)
MUAMMER AKSOY ANAYASA UZMANIYDI (10 Şubat 2021 - Çarşamba)
TARİHLE KUŞANMIŞ ANTİK KENT KUDÜS (03 Şubat 2021 - Çarşamba)
TİMUR SELÇUK YAŞAMA VEDA ETTİ (27 Ocak 2021 - Çarşamba)
KALBİMİ VATANIMA GÖMÜN (20 Ocak 2021 - Çarşamba)
ÇAĞIN TEKNOLOJİK YAPISI (13 Ocak 2021 - Çarşamba)
BEYAZ PERDE DÜNYA İNSANIYLA BULUŞMADIR (23 Aralık 2020 - Çarşamba)
KIRILAN PLAKLARIN HİKAYESİ (16 Aralık 2020 - Çarşamba)
Keşifler dünyasına tarihsel bakış (09 Aralık 2020 - Çarşamba)
Masal şehri; İstanbul (25 Kasım 2020 - Çarşamba)
KÜLTÜR VE SANATIN İNSANA YANSIMASI (12 Kasım 2020 - Perşembe)
FUZULİ´DEN ŞEKSPİR´E MESAJ (28 Ekim 2020 - Çarşamba)
ONLARI UNUTMAK MÜMKÜN MÜ? (22 Ekim 2020 - Perşembe)
EBEDİ AŞK (14 Ekim 2020 - Çarşamba)
Kırsalı Batı´yla taşıyan aydın (07 Ekim 2020 - Çarşamba)
Evrensel Mısır sineması (11 Eylül 2020 - Cuma)
POLİTİK YAŞAMDA YOL AYRIMI (04 Eylül 2020 - Cuma)
MAHATMA GANDİ VE CHARLİE CAHPLİN (28 Ağustos 2020 - Cuma)
CHP´NİN 37.KURULTAY MESAJI (21 Ağustos 2020 - Cuma)
Hiroşima´nın 75.yılı anısına (14 Ağustos 2020 - Cuma)
SANAT DÜNYASINA BİR BAKIŞ (07 Ağustos 2020 - Cuma)
KURTULUŞ LOZAN´DA BELGELENDİ (24 Temmuz 2020 - Cuma)
Sinema tarihinin muhteşem kadını (16 Temmuz 2020 - Perşembe)
SİNEMA TARİHİNE BİR BAKIŞ (03 Nisan 2020 - Cuma)
ANTAKYA TARİHLE KUŞANMIŞ KENT (27 Mart 2020 - Cuma)
SPARTAKÜS YAŞAMA VEDA ETTİ (28 Şubat 2020 - Cuma)
TRENLERİN SESİ DUYULMAZ OLDU (07 Şubat 2020 - Cuma)
Kore´ye gidenler geri gelmedi (24 Ocak 2020 - Cuma)
DERTLİ PINAR (06 Aralık 2019 - Cuma)
Şampanya İçilerek Kutlanan Ölüm (29 Kasım 2019 - Cuma)
Umutsuz adamdan uzak durun (22 Kasım 2019 - Cuma)
BAĞ BOZUMU (15 Kasım 2019 - Cuma)
TARİHSEL UNUTULMAZ MEKTUPLAR (01 Kasım 2019 - Cuma)
BABALAR VE OĞULLARI (20 Eylül 2019 - Cuma)
BEYAZ PERDEDEN SEÇMELER (13 Eylül 2019 - Cuma)
TROYA DAĞLARI UYGARLIĞIN BEŞİĞİDİR (30 Ağustos 2019 - Cuma)
İlhan Selçuk´tan politik anılar (12 Temmuz 2019 - Cuma)
Romalı Brutus´ün yanılgısı (05 Temmuz 2019 - Cuma)
Benden resim aşıranlara zıkkım ola (06 Haziran 2019 - Perşembe)
BİR DOSTUN ARKASINDAN (31 Mayıs 2019 - Cuma)
İskenderun ve Kitaplı Yıllar (24 Mayıs 2019 - Cuma)
MISIRLI ESMA HAN´IN UMUTSUZ AŞKI (17 Mayıs 2019 - Cuma)
Don Kişot´lar öncüdür (10 Mayıs 2019 - Cuma)
KEŞİFLER DÜNYASI (05 Nisan 2019 - Cuma)
BEYAZ PERDEDE BİR EFSANE (15 Mart 2019 - Cuma)
Ahım gibi ah var mı acep (01 Mart 2019 - Cuma)
Modası Geçmeyen Bir Yolculuk (22 Şubat 2019 - Cuma)
14 ŞUBAT´IN ANLAMI (15 Şubat 2019 - Cuma)
LATİN AMERİKA VE YAKIN TARİHİ (08 Şubat 2019 - Cuma)
BUĞDAY İHRAÇ EDEN ÜLKEYDİK (25 Ocak 2019 - Cuma)
UNUTULAN DOSTLUKLAR VE EDEBİYAT (18 Ocak 2019 - Cuma)
SÖZ UÇAR YAZI KALIR (11 Ocak 2019 - Cuma)
TARİHTEN BİR YAPRAK 1960´LI YILLAR (28 Aralık 2018 - Cuma)
YAŞAR KEMAL VE NOBEL ÖDÜLÜ (21 Aralık 2018 - Cuma)
Elveda Hindistan (14 Aralık 2018 - Cuma)
YAŞAM VE DOĞA KÜLTÜRÜ (09 Kasım 2018 - Cuma)
Dünya Edebiyatı ve Savaşlar (19 Ekim 2018 - Cuma)
ENGELS´İN EVİ (28 Eylül 2018 - Cuma)
Kağıt Fabrikası Olmayan Ülke (14 Eylül 2018 - Cuma)
Köyden Gelen Aydına Veda (31 Ağustos 2018 - Cuma)
BİR USTANIN ANILARI (17 Ağustos 2018 - Cuma)
Çöl Tilkisi´nin Son Günü (03 Ağustos 2018 - Cuma)
TARİHİ ROMA´DA BİR GEZİNTİ (13 Temmuz 2018 - Cuma)
BAŞARI UMUTTAN BESLENİR (06 Temmuz 2018 - Cuma)
BEYAZ PERDENİN UNUTULMAZLARI (29 Haziran 2018 - Cuma)
SANATLA KUŞANMIŞ LİDERLER (22 Haziran 2018 - Cuma)
"İşte Paşam İstanbul" (01 Haziran 2018 - Cuma)
ÖLÜMSÜZLERİN UNUTULMAYAN AŞKLARI (25 Mayıs 2018 - Cuma)
ARKADAŞ (18 Mayıs 2018 - Cuma)
KİTAPSIZ BİLENLER (11 Mayıs 2018 - Cuma)
ARTİST KARTPOSTALLARI (27 Nisan 2018 - Cuma)
TÜRK BASININDA HÜRRİYET GAZETESİ (13 Nisan 2018 - Cuma)
Edebiyat Ustası Victor Hugo (15 Mart 2018 - Perşembe)
Burjuva Kökenden Gelen Bir Aydın (01 Mart 2018 - Perşembe)
14 Şubat: Tarihsel Bir Gün (15 Şubat 2018 - Perşembe)
Politika Uzlaşma Sanatıdır (08 Şubat 2018 - Perşembe)
Dünya Sinemasında Unutulmazlar (25 Ocak 2018 - Perşembe)
EDEBİYAT VE SANATIN NERESİNDEYİZ (11 Ocak 2018 - Perşembe)
Sevmek Yaşamak Demektir (04 Ocak 2018 - Perşembe)
Unutulmaz Radyo Günleri (28 Aralık 2017 - Perşembe)
Gözlerden Kalplere Sesler (15 Aralık 2017 - Cuma)
EDEBİYAT TARİHİ AYDINLANMAKTIR (08 Aralık 2017 - Cuma)
SAVAŞLARDAN ÇIKARI OLANLAR (10 Kasım 2017 - Cuma)
Elveda Hindistan (27 Ekim 2017 - Cuma)
Elia Kazan ve Livaneli Dostluğu (20 Ekim 2017 - Cuma)
Halep Gezi Anıları (13 Ekim 2017 - Cuma)
Teknoloji ve bilimin zaferi (06 Ekim 2017 - Cuma)
O bir zamanlar kraliçeydi (22 Eylül 2017 - Cuma)
Türk Sinemasında Kayıplar (25 Ağustos 2017 - Cuma)
İdeal Öğretmen (18 Ağustos 2017 - Cuma)
Bir Zamanlar Antakya (04 Ağustos 2017 - Cuma)
Benden resim aşıranlara zıkkım ola (28 Temmuz 2017 - Cuma)
TARiHLE SÖYLEŞİLER (14 Temmuz 2017 - Cuma)
Treni Yürüten Önder (07 Temmuz 2017 - Cuma)
İhanete giden yol (30 Haziran 2017 - Cuma)
CHP Kendini Ortaya Koydu (23 Haziran 2017 - Cuma)
Senede Bir Gün (16 Haziran 2017 - Cuma)
Batı Dünyasında Son Gelişmeler (09 Haziran 2017 - Cuma)
Sevgisiz hayat bitkiseldir (02 Haziran 2017 - Cuma)
Kore´ye gidenler geri gelmedi (26 Mayıs 2017 - Cuma)
Beyazperdenin Unutulmazları (18 Mayıs 2017 - Perşembe)
Sayfa:
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi