İskenderun Otogarı, Cebike'ye

Hatay Büyükşehir Belediye (HBB) Meclisi, İskenderun Şehirlerarası Otobüs Terminalini kent merkezinden alıp, Amanos Dağı eteklerindeki Cebike mahallesine taşınması kararını aldı.

İSKENDERUN 26.06.2024 15:17:00 0
İskenderun Otogarı, Cebike

Meclis, çoğunluğu 'Cumhur  İttifakı' üyeli Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi Bayındırlık ve İmar Komisyonu'nun raporunu kabul ederken, CHP'li 3 üyesi ise rapora şerh düştü. Karar, HBB Meclisi'nde oy çokluğuyla alındı. Komisyonu CHP'li üyeleri Reyhanioğlu, Aytaş ve Tintaş, rapora; "Değiştirilen alan 'eşdeğer büyüklükte olmadığı', otogar alanının 'depolama alanı'na dönüştürülmesinin kamu menfaatinin tersine bir uygulama olduğu, Mekansal Plan Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine uygun olmadığı, plan tadilatının İmar Kanunu Mekansal Plan Yapım Yönetmeliği ve diğer ilgili kanun ve mevzuat hükümleri ile şehircilik ilkelerine ve kamu yararına aykırı nitelikte olması" nedenlerile şerh düştü.

Geçen dönem Hatay Büyükşehir Belediyesi ve İskenderun Belediye Meclisi üyeliği yapan, yeni dönemde İskenderun Belediye Meclisi üyeliği sürdüren Murat Kayış, "İskenderun Şehirlerarası Otobüs Terminalinin yeni yerine yapılması uygun mu? Hayır. Kesinlikle İskenderun koşullarına uygun değil. Otogar yerinin gerçekten uygun olmadığı, aynı bölgede yapılan İskenderun Devlet Hastanesinden de anlaşılıyor. Yörede yaşayan insanların hastaneye gitmekte zorlandığını görüyoruz. Otogar için de aynı şeyi fazlasıyla söyleyebiliriz" değerlendirmesinde bulundu. Kayış, "Bunun altında belirli rantların, pazarlığın olduğunu düşünüyorum. Bir iş adamının daha önceki farklı bir iş adamından Akçay yolu kavşağındaki yeri aldığını, daha sonra o kişiden el değiştirince farklı bir iş adamı orayı alınca imardan bunun geçirildiğini, hatta Cebike mahallesine yapılması kararı verilen yeni otogarın yerinin de etrafında yine bazı işadamlarının yerlerinin olduğunu görüyoruz. Yani bunun gerçekten bir zincir şekilde meclisten geçtiğine inancım tam" dedi.

Akın Bodur/İskenderun
Hatay Büyükşehir Belediye (HBB) Meclisi, İskenderun Şehirlerarası Otobüs Terminalini kent merkezinden alıp, Amanos Dağı eteklerindeki Cebike mahallesine taşımaya çalışıyor. Meclis, İskenderun Şehirlerarası Otobüs Terminalinin taşınması kararını, Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi Bayındırlık ve İmar Komisyonu raporu üzerine oy çokluğuyla aldı, komisyonun CHP'li üç üyesi ise rapora şerh düştü. Karar yaşama geçerse kentin merkezinde ve Muradiye Mahallesi sınırında bulunan İskenderun Şehirlerarası Otobüs Terminalini, ulaşımın zor olduğu ve birkaç araçla gidilebilinecek, kırsaldaki Cebike mahallesine taşınacak.

Otogarın taşınma kararı Öntürk döneminde

Kentin otobüs terminalinin taşınması kararının İskenderun Belediye Meclisi gündemine gelmediğini ve kararın Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından alındığını ifade eden Murat Kayış, geçen yönetim döneminde (Lütfü Savaş dönemi) çıkmayan kararın, yeni yönetim döneminde (Mehmet Öntürk dönemi) kabul edildiğini söyledi.

Geçen dönem Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi ve İskenderun Belediye Meclisi üyeliği yapan, 31 Mart seçimlerinde yeniden seçilerek bu dönem İskenderun Belediye Meclisi üyeliği sürdüren Murat Kayış, "İskenderun Şehirlerarası Otobüs Terminalinin yeni yerinde yapımı konusu, Ocak 2024'teki Hatay Büyükşehir Belediyesi Meclisinin gündemine geldi ve aynı ay içerisinde komisyona sevk edildi. Fakat nisan ayına kadar olan süreçte komisyon tarafından bu teklif kabul edilmedi. Daha sonra baktığımızda Mayıs 2024'te konu tekrardan komisyondan geçtiğini görüyoruz. Kaldı ki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) meclis üyelerinin komisyon raporunda şehri var. Buna rağmen komisyondan oy çokluğuyla geçen İskenderun Şehirlerarası Otobüs Terminalinin taşınması ve Cebike'de yapılması planı, Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi'nden de oy çokluğuyla geçiyor. Bu kararın geçmiş CHP'li yönetim dönemiyle bir ilgisi yoktur ve yeni AKP dönemiyle ilgilidir. Peki İskenderun Şehirlerarası Otobüs Terminalinin yeni yerine yapılması uygun mu? Hayır. Kesinlikle İskenderun koşullarına uygun değil. Otogar yerinin yerinin gerçekten uygun olmadığı, aynı bölgede yapılan İskenderun Devlet Hastanesinden de anlaşılıyor. Yörede yaşayan insanların oraya (hastaneye) gitmekte zorlandığını görüyoruz. Otogar için de aynı şeyi fazlasıyla söyleyebiliriz. Otogar yeri kesinlikle uygun değildir" açıklamasını yaptı.

“İktidarın o bölgede farklı düşüncesi olduğu kanaatindeyim”

İskenderun Şehirlerarası Otobüs Terminali yeni yerinin kırsaldaki Cebike mahallesine yapılması planının altında "doğru şeylerin olmadığını" düşündüğünü anlatan İskenderun Belediye Meclis Üyesi Murat Kayış, "Yani iktidarın o bölgeyle alakalı farklı bir düşünceleri mevcut olduğu kanaatindeyim. Otogar yerinin kesinlikle ve kesinlikle orasının olmaması lazım. İskenderun Şehirlerarası Otobüs Terminali ya mevcut (şimdiki) yerinde kalması lazım ya da bir önceki İskenderun Belediyesi’nde 1/5.000 planda geçen yerinde yani; Akçay yol kavşağında (otoban kavşağında) olmalı diye düşünüyorum" dedi.

Bir zincir şekilde meclisten geçmiş

İskenderun Şehirlerarası Otobüs Terminalininin şimdiki yerinin yanında belediyeye ait yerin olduğu anımsatan ve gerekirse iki alanın birleştirilip, mevcut yere büyük bir otobüs terminali yapılabilineceğini anlatan İskenderun Belediye Meclis Üyesi Kayış, "Mevcut otogar yeri ile belediyenin ait olan yerin birleşiminden güzel bir otogar yapılabilir mi? Kesinlikle yapılabilir. Zaten, eski otogarın (depremde yıkılan alanın) İskenderun’un ihtiyaçlarına ne kadar cevap vermiyor desek de, depremden sonraki süreçte görüyoruz ki, artık eski otogar bile İskenderun’un ihtiyaçlarına cevap verebilecek durumdaymış. Eski otogarın yeri bile belediyenin yerini almadan da kullanılsa, İskenderun’un ihtiyaçlarına cevap verebilir" dedi.

Kayış, değerlendirmesini şöyle sürdürdü: "İskenderun Şehirlerarası Otobüs Terminali yerinin değişmesini çok doğru bulmuyorum. Bunun altında belirli rantların, pazarlığın olduğunu düşünüyorum. Bir iş adamının daha önceki farklı bir iş adamından Akçay yolu kavşağındaki yeri aldığını, daha sonra o kişiden el değiştirince farklı bir iş adamı orayı alınca imardan bunun geçirildiğini, hatta Cebike mahallesine yapılması kararı verilen yeni otogarın yerinin de etrafında yine bazı işadamlarının yerlerinin olduğunu görüyoruz. Yani bunun gerçekten bir zincir şekilde meclisten geçtiğine inancım tam."

Değiştirilen alan ‘eşdeğer büyüklükte değilmiş’

İskenderun'un Akçay Mahallesinde bulunan 396 numaralı 'depolama alanı' olan parselin bulunduğu bölgeyi kapsayan ve yürürlükte olan 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planında 'Terminal (Otogar) Alanı' olacak şekilde planlanmıştı. 22 Şubat 2024 tarihinde Akçay mahallesindeki 396 nolu parselin; komşu parseller ile birlikte imar adası oluşturularak 'depolama alanı' kullanımında planlanmış, planlama alanının doğu yönünde bulunan kamuya terkli boşluk yaya yolu olarak plana işlenecek şekilde planlanmasın talep edilmişti. Ardından da İskenderun'un Cebike Mahallesinde bulunan 3647 ada 5, 6 ve 7 numaralı parsellerin 'Otobüs Terminali' olarak planlanması amaçlı hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifiyle, mevcut 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında Ticaret Konut Alanının, Belediye Hizmet Alanı ve Doğal Karakteri Korunacak Alan olarak planlı olduğu ve plan değişikliği yapılarak, Hatay Büyükşehir Belediyesi Mülkiyetinde olup Otogar Alanı (Şehirler Arası Otobüs Terminali) olarak planlanması teklif edilmişti.

Akçay'daki otogar alanı 'depolama alanı' ve 'toplu işyeri' alanı oldu

Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi Bayındırlık ve İmar Komisyonu, HBB Meclisinin 09 Mayıs 2024 tarih ve 98 sayılı kararla İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09 Mayıs 2024 tarih ve 2024 yazılarıyla komisyonuna havale edilen ve "Cebike Mahallesinde bulunan 3647 ada 5, 6 ve 7 numaralı parsellerin "Otobüs Terminali" olarak planlanması amaçlı hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin onaylanması talep edilmesi" teklifini görüştü. Komisyonun hazırladığı rapor, oy çokluğuyla kabul edildi. Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi Bayındırlık ve İmar Komisyonu raporunda, "... Komisyonumuzun yapmış olduğu inceleme neticesinde; İskenderun İlçesi, Cebike Mahallesinde bulunan 3647 ada 5, 6 ve 7 numaralı parsellerin tadilata konu kısımları mevcut 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında Ticaret Konut Alanı ve Belediye Hizmet Alanı, Akçay mahallesi 396, 468, 734, 473, 1316 ada 4, 2443 ada 3, 2266 ada 10 nolu parseller otogar alanı olarak planlıdır. 06.02.2023 tarihli depremler de İskender Otogarını zarar görmesi, mevcut otogarın şehir merkezinde kalması, merkezde trafik sirkülasyonunun fazla olması, trafik düzeni ve güvenliği gibi hususlar dikkate alınarak karayoluna entegrasyonu kolay, Iskenderun-Belen-Arsuz ilçelerine hitap edebilecek, İskenderun İlçesi, Cebike Mahallesinde bulunan 3647 ada 5, 6 ve 7 numaralı parsellerin otogar alanı olarak planlandığı, Akçay mahallesi 396, 468 ve 1316 ada 4 numaralı parsellerdeki otogar alanı kullanımının 'depolama alanı', 734, 473, 2443 ada 3, 2266 ada 10 nolu parseller ise 'toplu işyeri' alanına dönüştürüldüğü tespit edilmiştir. Sonuç olarak; Hatay İli, İskenderun İlçesi, Cebike Mahallesinde bulunan 3647 ada 5, 6 ve 7 numaralı parsellerin otogar alanı olarak, akçay mahallesi 396, 468 ve 1316 ada 4 numaralı parsellerdeki otogar alanı kullanımının 'depolama alanı', 734, 473, 2443 ada 3, 2266 ada 10 nolu parseller ise Toplu İşyeri Alanına dönüştürülmesi amaçlı imar planı değişikliği teklifi; 3194 sayılı İmar Kanunu, ilgili yönetmelikleri ile şehircilik ve planlama ilkeleri ile Üst Ölçekli Plan ve Plan Hükümlerine göre incelenmiş olup, plan değişikliği teklifinin uygun olduğuna karar verilmiştir..." ifadesine yer verildi.

Komisyon hangi üyelerden oluşuyor?

Başkanlığını Armağan Kazım Teköz'ün yaptığı 8 üyeli Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi Bayındırlık ve İmar Komisyonu, Emin Ethem İsaoğulları, İsmail Kahraman, Ömer Ayhan Şıhça, Burhan Ergüder, Aytaç Aytaş, Hüseyin Tintaş ve Hamit Reyhanioğlu'ndan oluşuyor.

Komisyonun CHP'li 3 üyesinden rapora ‘şerh’

Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi Bayındırlık ve İmar Komisyonu üyeleri Hamit Reyhanioğlu, Aytaç Aytaş ve Hüseyin Tintaş, rapora şerh düştü, CHP'li üyeler de mecliste komisyon raporunun görüşüldüğü oylamada 'red oyu' kullandı.

Şerh gerekçesi: Kamu menfaatinin tersine bir uygulama 
HBB Meclisi Bayındırlık ve İmar Komisyonu üyeleriden CHP'li Reyhanioğlu, Aytaş ve Tintaş, kabul etmediği rapora şerh düşme gerekçesini şöyle açıkladı: "Cebike Mahallesinde bulunan 3647 ada 5, 6 ve 7 numaralı parsellerin 'otobüs terminal' olarak planlanması kamu yararı ve mevzuat hükümleri açısından herhangi bir sakınca bulunmadığı. Ancak Akçay mahallesi 396, 468 ve 1316 ada 4 numaralı parseller Otoban Gişe çıkışı bitişiğinde bulunduğu, şehir içerisine otobüslerin girmeden ve şehir içindeki trafik yoğunluğu oluşturmadan, ayrıca söz konusu parsellerin bitişiğinde Hatay Büyükşehir Belediyesinin mülkiyetinde Sebze Hali olarak kullanılan arazinin mevcut olduğundan, tek kompleks şeklinde planlanarak kamu yararına kullanılacak alan olduğu gerekçesiyle şehircilik ilkelerine uygun şekilde planlanmış olduğu tespit edilmiştir."
Komisyonun CHP'li üyeleri Reyhanioğlu, Aytaş ve Tintaş, rapora şerh düşme gerekçesini şöyle sürdürdü: "Plan tadilatı ile Akçay mahallesi 396, 468 ve 1316 ada 4 numaralı parsellerdeki 'otogar alanı' kullanımının 'depolama alanı' kullanımına dönüştürülmesi kamu menfaatinin tersine bir uygulama olduğu, yeni planlanan otogar yerinin hizmet etki alanı içerisinde eşdeğer büyüklükte olmadığı bu haliyle de değişikliğin Mekansal Plan Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesinde belirtilen plan değişikliklerinde uyulması gereken hususlara uygun olmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle plan tadilatının 3194 sayılı İmar Kanunu Mekansal Plan Yapım Yönetmeliği ve diğer ilgili kanun ve mevzuat hükümleri ile şehircilik ilkelerine ve kamu yararına aykırı nitelikte olduğundan muhalefet şerhi konulmuştur."


Anahtar Kelimeler: İskenderun Otogarı Cebike'

Ulaşıma kapatıp TOKİ yoluna asfalt istediler

Çirkin: İYİ Parti yol haritasını çizdi

Orman bölge müdürlüğüne ziyaret

YKS tercihleri 25 Ağustos'ta başlıyor

Konteyner çarşıya 'kaçak elektrik cezası'

184 'kaçak yapıya' yıkım kararı

Maaşa en yüksek promosyon, Samandağ'da

CHP, 'borçlanma yetkisini' anlattı

Uluslararası geçerliliği olan meslek; Cankurtaran

Öntürk, 'sözlerini başkanlarla gerçekleştirecek'

Belediyeden 'açık hava sineması'

İskenderun ve Arsuz'da 'beton asfalt çalışması'

Selçuk: İHD, insan hakları kültürüne katkı sunuyor

Güzelmansur: AKP Hatay'ı yine yok sayıyor

3 odadan 'mücbir sebep uzatılsın' istemi

 • BIST 100

  11156,20%0,15
 • DOLAR

  32,89% -0,11
 • EURO

  35,86% -0,60
 • GRAM ALTIN

  2545,65% -2,11
 • Ç. ALTIN

  4149,43% -1,91