Kemal DÜZ


BİR KÖY ÖĞRETMENİN KALEMİNDEN: KARAKESE 72

Kemal DÜZ


UNESCO 1972 yılını kitap yılı olarak seçmiştir. Yıl boyunca dünyada kitap  ile ilgili çeşitli etkinlikler düzenlenmiştir. Ülkemizde Köy Öğretmenleri ile Haberleşme ve Yardımlaşma Derneği bu bağlamda bir yarışma düzenlemiş, bu yarışmaya 63 köy öğretmeni yazıları ile katılmış, bu yazılardan seçilen 18 yazı kitap haline getirilmiştir.1972 yılında Karakese'de (Dörtyol) İlkokul öğretmeni olan  Mehmet Sür bu yarışmaya katılmış ve yazısı bir kitapta yer almıştır.  Bu yazının piyasada olmayan  kitabın sayfaları arasında kalmasına gönlüm razı olmadı. Yazıyı olduğu gibi aşağıya aldım. Yazı  50 yıl önceki Karakese ve yöreye ayna tutmaktadır.
"Karakese'de öğrenmeye istekli gençlik: Karakese'de diğer bir çok köylerde olduğundan daha ilerde bir gençlik var... Heyacanlı, atılgan bir gençlik. Devamlı olarak  bir olgunun, bir hareketin içinde görünmek isteyen bir gençlik... Mevzilenmiş askerler gibi hepsi de her zaman hazır her türlü sosyal girişime...
Haftada bir spor gösterileri; diğer zamanlarda kitap. İlk siyah çizgiyi bütün köylü aşmış durumdalar. İkinciler, üçüncüler için savaşıyorlar.
Büyükler gençleri yalnız bırakmıyor;
Kadın-erkek, büyük-küçük tüm köylü okulun etrafında birleşmiş durumdalar. İşte okullarını güzelleştirme, geliştirme çabasıyla başlıyorlar. Camileri köy bütünlüğünü sağlayıcı tertemiz bir çatı oluyor ve köylerine elektrik getirmek için seferber oluyorlar.
Hızlı ve birleştirici çaba gittikçe artıyor. Köy imamı ve öğretmenler birleşik bir güç halinde köyde ışığı yoğunlaştırmaya çalışıyorlar. Ve köy kitaplığı kurma girişimi başlıyor. Mevlidlerde, düğünlerde yardımlar sürüyor. Okuma odasının ardından resmi köy kütüphanesinin açılması yakın.
Tüm öğretmenler sevilir, saygı görür Karakese'de Herkes kalkınmanın, ilerlemenin yolunun okuldan geçeceğini anlamıştır çünkü. Kızlı-erkekli kızışık bir okuma- öğrenme çabası var şimdi köyde."
Öğretmenimiz köylerin kalkınması için bazı önerilerde bulunuyor:
"Köyler A'dan  Z'ye kadar değişmek durumundadır. Daha açığı köy kalkınması için köklü değişikliklere ihtiyaç vardır. Bu bakımdan en küçük bilgiler önce köylüde, sonra köyde değişikliğe yol açar. Onun için eğitimin köylerde yoğunlaştırılması ve eğitimin en başta gelen aracı olan kitapla bütün köylerin doldurulması gerekir.
Okuma odaları açıp, köy kitaplıkları kurmak en önce yapılacak işler olmalıdır. Halk eğitim merkezlerinin bütün köyleri taramalı; öğretmenlerde yararlanılmalı, onlara görev verilmeli.
Köylerde yetişkinler eğitimini daha yoğunlaştırıp hızlandırılmalıdır. Vatandaş önce okuma- yazmayı öğrenecek , gide gide tarımla, tarımla, sağlıkla ilgili pratik kitapları okuyacak ve böylece sağlam karakterli, bilinçli bir kişi olarak cemiyetteki  yerini alacaktır. Köyde bu tür kimselerin artması ise kalkınma hızını kat kar artıracaktır.
...."
Öğretmenimiz köyün kalkınması için önerilerde bulunmuş ve son cümlesini şöyle bağlamıştır:
"DEVLET ÜZERİNDE TAŞINDIĞI ELLERİ EĞİTMELİDİR"